Kun Fennovoima valitsi vuonna 2013 voimalaitoksen toimittajan, kerrottiin tiedotteessa: ”Voimalaitos on keskisuuri, sähköteholtaan 1200 MW painevesilaitos”. Mitä on tämä vaatimattomalta kuulostava keskisuuruus?

Alla on listattuna jokaisen Suomessa tällä hetkellä käytössä olevan voimalaitostyypin suurimmat voimalaitokset. Voimalaitoksille on merkitty niiden nimellisteho eli se teho, jolla se enimmillään voi tuottaa sähköä.

Suomen suurimpia voimalaitosyksiköitä ovat tällä hetkellä Olkiluoto 1 ja 2. Ydinvoimalaitoksille tyypillinen piirre on, että sähköä tuotetaan tasaisesti koko nimellisteholla, ja voimalaitoksen tehoa lasketaan tai se sammutetaan vain huoltotöitä varten, jotka yleensä tehdään yhdessä parin viikon jaksossa kerran vuodessa.

Osa voimalaitoksista on kuitenkin käynnissä vain osan aikaa tai käydessään tuottaa sähköä nimellistehoa pienemmällä teholla, joten erot koko vuoden aikana tuotetuissa sähkön määrissä ovat tätäkin suurempia. Ydinvoimalaitoksen tavoite on tuottaa sähköä koko ajan nimellisteholla, kun taas tuulivoimalat tuottavat sähköä silloin kun tuulee. Öljykattilat ovat lähinnä käytössä, kun sähköntarve on suurimmillaan vaikkapa kylmänä pakkaspäivänä.

Seuraavan vuosikymmenen aikana listojen kärki vaihtuu: Olkiluoto 3:sta tulee Suomen tehokkain voimalaitos 1600 MW sähköteholla ja Hanhikivi 1 heti toisena 1200 MW teholla. Keskisuuri onkin siis melkoinen jätti.

Mitä sitten voisi tehdä Hanhikivi 1 -voimalan tuottamalla sähköllä? Tässä vaihtoehtoisia kohteita, joihin 1200 MW sähköteho riittää:

  • Kattamaan koko Pohjois-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Kainuun maakuntien keskimääräinen sähkönkulutus
  • Tuottamaan kaikki Suomen metallijalosteet
  • Liikuttamaan 75 000 sähköautoa pysähtymättä
  • Lämmittämään Suomen jokainen sauna päivittäin (3 miljoonaa kappaletta)
  • Puolittamaan sähkön tuonti ulkomailta Suomeen

Aikataulun mukaan Hanhikivi 1 tuottaa sähköä vuonna 2024.

Lähde: Energiaviraston voimalaitosrekisteri