Hanhikiven niemelle on noussut asema, jossa lajitellaan Hanhikivi 1 -hankkeen rakentamisaikaista jätettä. Jo nyt 85 prosenttia kaikesta Hanhikiven niemen työmaa-alueella syntyvästä jätteestä kierrätetään.

Päivittäiset puhelinsoitot ja viikoittaiset työmaapalaverit ovat sitoneet Lapin Teollisuusrakennus Oy:n teknisen johtajan Tommi Väänäsen ja vastaavan työnjohtajan Jukka Jokitalon tiiviisti yhteen Hanhikiven niemellä.

Lajiteltujen jätteiden käsittelyaseman rakentamisurakasta vastaavan kaksikon työnjako on ollut selkeä. Väänänen laati tarjouksen, neuvotteli ja allekirjoitti urakkasopimuksen. Jokitalo huolehti käytännön johtamisesta työmaalla: siitä, että katettu halli ja piha-alue sekä niitä ympäröivä aita valmistuivat aikataulussa.

– Olemme saaneet pääsääntöisesti hyviä kokemuksia urakan tilaajasta Titan-2:sta. Seuraamme mielenkiinnolla Hanhikivi 1 -projektia ja haluamme olla mukana rakentamassa Suomen kuudennetta ydinvoimalaa, Tommi Väänänen sanoo.

Massiivisten betonirakenteiden ydinosaaja

Lajiteltujen jätteiden käsittelyasema on rakentajien mukaan sopivannäköinen ja -kokoinen aloitusurakka yritykselle, joka on hankkinut kannuksensa muun muassa Olkiluodon ydinvoimalassa.

– Meille tämä on keskikokoinen projekti, jonka urakkasumma on reilut 1,5 miljoonaa euroa. Olkiluodossa meillä oli noin 30 miljoonan euron tilauskanta. Rakensimme kytkin- ja varaboilerirakennukset sekä muuntajahuoneita, tukimuureja ja kaapelikanaaleita, Väänänen kertoo.

Hanhikivi 1 -projektissa Lapin Teollisuusrakennus on työskennellyt laitostoimittaja RAOS Projectille ja sen pääurakoitsija Titan-2:lle.

Ulkoapäin valmiinnäköinen lajiteltujen jätteiden käsittelyasema odottaa vielä viimeistä sinettiään. Urakka voidaan luovuttaa Titan-2:lle sitten, kun rakennuksen käyttökokeet on tehty.

– Käytännössä rakennus ja piha-alue ovat valmiita, mutta odotamme vielä infratöiden valmistumista. Sen jälkeen voimme tehdä viranomaisten edellyttämät käyttökokeet, esimerkiksi vesi- ja sähköpaineiden tarkastukset, Jokitalo täsmentää elokuussa alkaneen projektin aikataulua.

Kierrätettävä jätteiden kerääjä

Fennovoiman tavoitteena on, että 85 prosenttia kaikesta Hanhikiven niemen työmaa-alueella syntyvästä jätteestä hyödynnetään joko materiaalina tai energiana. Kesään mennessä valmistuva lajiteltujen jätteiden käsittelyasema on yksi osatekijä kierrätystavoitteen saavuttamisessa.

– Täytämme jo tällä hetkellä tavoitteemme. Asettamamme 85 prosentin kierrätystavoite vaatii ainoastaan huolellista jätteiden lajittelua sekä selkeää jätehuoltoratkaisua, Fennovoiman ympäristökoordinaattori Johanna Mehtälä kertoo.

Noin 1 000 neliömetrin kokoinen halli sekä sen piha-alueen 13 lajittelusiiloa ja autovaaka muodostavat käsittelyaseman, jonka kautta kerätään ja kierrätetään Hanhikivi 1 -hankkeen rakennusaikaista jätettä, esimerkiksi betonia ja metalliromua. Teräsrakenteisen hallin päällä on muovikate, joka antaa säänsuojan sitä tarvitseville jätteille, kuten paperille ja pahville sekä energia-, bio- ja sekajätteille.

Myös Lapin Teollisuusrakennuksen urakka on kierrätettävissä, sillä lajiteltujen jätteiden käsittelyasema puretaan ydinvoimalaitoksen valmistuttua.

– Esimerkiksi hallia ja jätesiiloja ympäröivä aita on rakennettu moduuleista, jotka voidaan käyttää uudelleen, Jokitalo havainnollistaa.

Lajiteltujen jätteiden käsittelyaseman piha-alue on noin 5 600 neliömetrin kokoinen. Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosyksikön valmistuttua käsittelyasema voidaan purkaa osiin ja kierrättää. Kuva: Ville Pohjonen / Kuulu Oy