Paikalliset energiayhtiöt ovat nyt yhteisen ongelman edessä: sähköä myydään enemmän kuin tuotetaan. Sähkönkulutus Suomessa ei näytä vähenevän lähiaikoina, sillä sitä kulutetaan ennätysmääriä jopa nyt, kun vaikea taloudellinen tilanne on kutistanut teollisuuden sähkönkäyttöä.

Tähän asti iso osa Suomessa käytetystä sähköstä on ostettu pääasiassa Ruotsista, Norjasta ja Venäjältä. Se ei kuitenkaan ole kestävä ratkaisu, sillä sähköä riittää naapurimaissa myytäväksi vain, jos sitä tuotetaan yli omien tarpeiden.

Ruotsissa on jo nyt tehty päätöksiä ydinvoimaloiden alasajosta, joten eteen saattaa hyvinkin pian tulla tilanne, jossa sähkövirta länsinaapurista tyrehtyy.

Paikalliset energiayhtiöt ovat löytäneet ydinvoimasta ratkaisun, joka turvaa kotimaisen sähköntuotannon pitkäksi aikaa ja vähentää reilusti riippuvuutta ostosähköstä. Fennovoiman Hanhikivi 1 -voimalan taustavoimissa on useita paikallisia energiayhtiöitä, jotka ovat nähneet ydinvoiman hyödyt.

Hanhikivi 1 ei yksin riitä. On kehitettävä myös uusiutuvia energiamuotoja.

Sähkön kotimainen tuotanto on jo pitkään ollut vastatuulessa ja tuotantolaitoksia on ajettu alas. Miksi ydinvoima sitten olisi parempi vaihtoehto? Hanhikivi 1 -voimalaan sijoittaneiden paikallisten energiayhtiöiden mielestä ydinvoimalla on vahva rooli sähkön perustuotannossa jatkossakin. Laitoksen tuotanto lisää kotimaisen sähkön osuutta sekä kasvattaa energiayhtiöiden tuotannollista omavaraisuutta ja auttaa vakauttamaan asemaa energiamarkkinoilla.

Ydinvoimalan aloituskustannukset ovat kovat, mutta käyttökustannukset maltilliset. Näin myös kuluttajahinnat ovat helposti ennustettavissa. Paikalliset energiayhtiöt pystyvät jatkossa myymään kotimaista energiaa sekä kotitalouksiin että paikallisen teollisuuden käyttöön.

Nykyinen meno Suomessa ei voi jatkua. Kova sähkönkulutus ja riippuvaisuus tuontisähköstä ovat yhdistelmä, joka saattaa johtaa hankalaan tilanteeseen. Sähköä saatetaan joutua säännöstelemään, sen kuluttajahinta voi nousta tähtitieteellisiin summiin tai pahimmassa tapauksessa nähdään jopa laajoja sähkökatkoksia.

Kunhan Hanhikivi-mylly saadaan pyörimään, sen hyödyt tulevat täysmääräisesti sekä omistajayhtiöille että Oy Suomi Ab:lle. Ilman ydinvoimaa ei pärjätä, mutta sekään ei vielä yksinään riitä täyttämään sähkön tarvetta. Kun sen rinnalla kehitetään myös uusiutuvia energiamuotoja, sähkön riittävyys Suomessa on paljon paremmalla tolalla.

Jussi Lehto
Toimitusjohtaja
Keravan Energia Oy
Voimaosakeyhtiö SF Oy