Suomen uudet työpaikat ovat jo jonkin aikaa syntyneet pieniin ja keskisuuriin yrityksiin. Pohjois-Pohjanmaalla pk-yritysten rooli entisestään korostuu, koska alueen yritykset ovat keskimäärin kasvuhakuisempia kuin muualla maassa.

Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen on tyytyväinen jäsenistönsä tulevaisuuden näkymiin.

– Kyllä suunnasta voi olla tyytyväinen. Teimme syksyllä pk-yritysbarometrin, jonka mukaan meidän alueen yritykset ovat kasvuhakuisempia ja luottavaisempia kuin muualla Suomessa, Uuttamaata lukuun ottamatta. Noin neljännes yrittäjistä uskoo palkkaavansa uusia työntekijöitä kuluvan vuoden aikana, Kolehmainen kertoo.

Hankkeen parissa työskentelee jo yli sata yritystä alueelta

Hanhikivi 1 – hanke on hänen mukaansa yksi syy alueen yrittäjien positiivisiin näkymiin. Hankkeen vaikutukset alueen talouteen ovat tuntuvat.

– Hankkeen parissa työskentelee jo nyt reippaasti yli sata yritystä tältä alueelta, Kuusamoa myöten. Minusta hanke on vastannut aika hyvin sitä kuvaa, jota odotin, kun lähdimme alun perin tukemaan hanketta.

Marjo Kolehmainen on seurannut Pyhäjoen ydinvoimalahanketta käytännössä koko sen historian ajan. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjissä nähtiin jo varhain, että hanke on sellainen, jota kannattaa tavoitella Pohjois-Suomeen.

Fennovoima ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat solmineet kumppani-
sopimuksen.

– Meidän aluejärjestöjemme hallitus on koko ajan nähnyt Hanhikivi-hankkeen erittäin merkittävänä. Toki ymmärrämme sen, että on myös yrittäjiä, joiden arvomaailmaan ydinvoima ei kuulu. Olemme kuitenkin 4500 yrittäjäjäsenen edunvalvoja, ja meidän on katsottava isoa kuvaa, Kolehmainen pohtii.

Hanke vaikuttaa positiivisesti myös työmaa-alueen aitojen ulkopuolelle, kun palveluiden kysyntä lisääntyy.

– Nyrkkisääntönä voi pitää, että yksi työpaikka työmaalla synnyttää kaksi työpaikkaa sen ulkopuolelle, ja kyllä se tässäkin asiassa pitää paikkaansa, Kolehmainen kertoo.

Kansainvälinen hanke vaatii erityisosaamista

Marjo Kolehmainen myöntää, että hanke vaatii yrityksiltä erityistä osaamista. Hän viittaa hankkeen kansainvälisyyteen ja siitä johtuviin eroihin toimintatavoissa.

Uutta Pohjois-Pohjanmaan yrittäjille on esimerkiksi kansainvälisten suurhankkeiden käytäntö, jonka mukaan yrittäjien on ilmoitettava ensin tietonsa urakoitsijarekisteriin, josta pääurakoitsija sitten valitsee sopivia yrityksiä urakkakilpailuihin.

– Iso, kansainvälinen kumppani erilaisine toimintatapoineen on monelle meistä uusi asia. Uskon ja toivon, että opimme koko ajan lisää toistemme yrityskulttuureista.

Yrittäjien neuvonantaja auttaa ja ohjaa

Fennovoima ja Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ovat solmineet kumppanisopimuksen. Se pitää sisällään monipuolista yhteistyötä ja tietojen vaihtoa molemmin puolin.

– Meidän tehtävämme ei ole tehdä maailmaa ruusuisemman näköiseksi. Me välitämme oikeaa tietoa meidän yrittäjille, ja se vaatii yhteistyötä eri tahojen kanssa. Viestimme on, että Hanhikivi 1 on iso mahdollisuus alueen yrittäjille.

Sopimusneuvottelut venäläisten kanssa ovat monelle yrittäjälle uusi asia. Yrittäjäjärjestö on jäsentensä tukena tässäkin asiassa.

– Tarjoamme jäsenille eri alojen neuvontapalveluita, ja lakimieskin päivystää säännöllisesti.

Rakentamisajan jälkeenkin on elämää

– Kyllähän tämä hanke on kovan luokan referenssi monelle yrittäjälle. Tämä on kansainvälinen projekti, jossa yrittäjä pystyy osoittamaan kykynsä ja pätevyytensä. Kyllä tästä varmasti haetaan referenssejä ja tietysti liikevaihtoa.

– Olemme neuvoneet yrittäjiämme pyrkimään lähelle hanketta ja aloittamaan vaikka pienestä, saada ainakin sen ensimmäisen miehen töihin työmaalle. Sitä kautta voi näyttää oman osaamisensa ja saada aina vain suurempia urakoita. Rakennusalan yritykset ovat Suomessa hyvin verkostoituneita, enkä ole ollenkaan huolissaan siitä, saavatko alueen yritykset urakoita hankkeesta.

Hankkeeseen liittyy paljon laatuun ja turvallisuuskulttuuriin liittyviä erikoisvaatimuksia. Yrittäjän on laskettava, onko näiden asioiden kehittäminen oman toiminnan kannalta kannattavaa. Toki laatuasioiden osaaminen voi aukaista hankkeen jälkeen paljon muitakin ovia, myös kansainvälisille markkinoille.

Kaiken kaikkiaan yrittäjäjärjestössä on positiivisesti yllätytty hankkeen vaikutuksista.

– Perusyrittäjät ovat hyötyneet hankkeesta, Kolehmainen summaa.