Ennakkosuunnittelu luo Hanhikivi 1 -hankkeen vankan perustan. Fennovoima ja laitostoimittaja RAOS Project kannustavat pk-yrityksiä laadukkaaseen kirjoitustyöhön.

Yrittäjä, millainen on mielikuvasi ydinvoimalaurakasta? Sisältääkö se vaikeaselkoisia lomakkeita, aikaa vievää selvitystyötä tai lukuisia huomioitavia lakipykäliä ja ohjeistuksia?

Hanhikivi 1 -hanke tarjoaa yrityksille ainutlaatuisia työ- ja urakointimahdollisuuksia, mutta osa yrityksistä tuntuu arkailevan ydinvoimalahankkeeseen liittyvää ennakkosuunnittelua ja työvaiheiden huolellista dokumentointia sekä yrityksille asetettuja laatuvaatimuksia.

Nämä ydinvoimalahankkeen erityispiirteet olivat esillä pohjoismaiden suurimmassa ydinenergia-alan tapahtumassa Oulu Nuclear Forumissa, joka pidettiin 22.–23. toukokuuta Oulun kaupunginteatterilla.

Fennovoiman projektijohtaja Minna Forsström ja laitostoimittaja RAOS Projectin laatupäällikkö Mia Nygård korostivat omissa puheenvuoroissaan huolellisen suunnittelun ja laadun merkitystä. Samalla he muuttivat yleisön mielikuvat vaatimusten monimutkaisuudesta.

– Paperitöiden tulee olla kunnossa ennen töiden aloittamista, Forsström tiivisti.

Nygård muistutti, että RAOS Project ja sen pääurakoitsija Titan-2 eivät esitä pelkkiä vaatimuksia vaan myös tukevat projektissa mukana olevia yrityksiä, esimerkiksi urakan dokumentoinnin aloittamisessa.

Kirjoita, mitä aiot tehdä - ja tee se mitä olet kirjoittanut

– Kirjoita, mitä aiot tehdä ja tee se mitä olet kirjoittanut. Projektissa tarvittavat tiedot ovat yleensä jo olemassa. Ne pitää vain saada paperille, hän ohjeisti kuulijoita.

Sekä Forsström että Nygård saivat yritysten edustajista koostuvalta, lähes 300 hengen yleisöltä raikuvat aplodit käytännönläheistä lähestymistavastaan.

Vaikka molempien puheenvuorot sisälsivät myös yksityiskohtaisia kuvauksia esimerkiksi turvallisuuskulttuurista sekä laatujärjestelmistä ja -vaatimuksista, oli Forsströmin ja Nygårdin ydinviesti selkeä: Oikea järjestys ratkaisee, sillä toimijoiden suunnitelmien tulee olla kunnossa ennen töiden aloittamista.

Koska Hanhikivi 1 -hanke sisältää pääosin tavanomaista, vaativaa teollista rakentamista, sopivat eri urakkakokonaisuudet hyvin myös kotimaiselle teollisuudelle ja paikallisille yrityksille. Kaikki työvaiheiden on oltava kuitenkin jäljitettävissä ja tarkistettavissa vielä vuosien päästä, jotta tuotteen tai rakenteen turvallisuus ja laatutaso voidaan taata kaikissa tilanteissa.

Forsström antoi Oulu Nuclear Forumin yleisölle vinkin, joka sopii kaikille toimialoille ja yrityksille:

– Pitäkää silmänne auki ja seuratkaa Hanhikivi 1 -hankeen pääurakoitsija Titan-2:n verkkosivustoa, jossa julkaistaan laitostoimittajan toimituslaajuuteen kuuluvia urakkakilpailutuksia. Siellä se teidän suuri kala on, hän totesi ja sai yleisön nauramaan.

Lue lisää tulevista kilpailutuksista Titan-2:n verkkosivuilta, jonne pääset tästä.