Tuoreet fennovoimalaiset Tiina Partanen, Taina Kuuva ja Timo Wiander kertovat, mikä sai heidät hakemaan töitä Fennovoimasta. Heidän mukaansa kyseessä on työpaikka, jossa pääsee hyödyntämään osaamistaan ja kehittämään uutta.

Tiina Partanen, Turbine Island Project Unit Manager

1. Megaprojekti, sen mittakaava ja mahdollisuudet: "Pääsen hyödyntämään ja kehittämään aiempaa kokemustani voimalaitosalalta."

2. Kotiseutunäkökulma: "Hanke on ainutlaatuinen, myös siksi, että sen kotipaikka on Pohjois-Suomessa."

3. Mielenkiintoinen tehtävä: "Pystyn hyödyntämään projektiosaamistani sekä kokemustani asiantuntijatiimin esimiehenä."

Taina Kuuva, Technical Coordinator, I&C

1. Kiinnostava työnkuva: "Avoinna oli tehtävä, jossa näin tilaisuuden käyttää hyväksi aiempaa työkokemustani. Harvinaisessa projektissa pääsee myös tekemään uusia asioita ja kehittymään itse."

2. Asiantuntijaorganisaatio: "Mielikuva modernista asiantuntijaorganisaatiosta houkutteli, ja vahvistui haastatteluvaiheessa."

3. Nuori ja kehittyvä organisaatio: "On palkitsevaa, kun voi vaikuttaa ja olla mukana kehittämässä prosesseja."

Timo Wiander, Security Development Manager


 

1. Hankkeen yhteiskunnallinen merkittävyys & äärimmäisen mielenkiintoinen tehtävä: "Tehtävä sopi osaamiseeni ja tavoitteisiini mainiosti, ja Fennovoima tarjosi myös mahdollisuuden räätälöidä sitä kompetenssieni mukaisesti. Pääsin osaksi tärkeää hanketta ja tekemään työtä sen turvallisuuden takaamiseksi.

2. Osaava organisaatio: "Minulla oli mielikuva organisaatiosta, jossa on hyvä, osaava tiimi tekemässä asioita."

3. Pohjoissuomalainen ulottuvuus: "Hanke tukee Suomen alueellista kehittymistä ja hyvinvointia."

Haluatko tulla mukaan? Lue lisää Fennovoimasta työnantajana täältä