Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kysely selvitti Hanhikivi 1 -hankkeen aluetaloudellisia vaikutuksia. Pro Clean Raahe Oy on esimerkki voimakkaasti kasvavasta paikallisesta yrityksestä.

Fennovoiman ydinvoimahankkeen aluetaloudelliset vaikutukset näkyvät pohjoissuomalaisten yritysten arjessa, selviää Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien kyselystä. Noin puolet kyselyyn vastanneista kertoo hyötyneensä Hanhikivi 1 -hankkeesta. Lähes 30 prosenttia vastaajista ilmoittaa hankkeen kasvattaneen yritysten liikevaihtoa kahden viime vuoden aikana.

Yrittäjien tulevaisuudenarviot ovat myös optimistisia. Kyselyyn vastanneista 53 prosenttia arvioi yrityksensä liikevaihdon kasvavan Hanhikivi 1 -hankkeen vaikutuksesta seuraavien kahden vuoden aikana. Vastaajista 15 prosenttia kertoo suurhankeen jo kasvattaneen heidän yrityksensä henkilöstömäärää ja lähes 30 prosenttia arvioi määrän kasvavan lähivuosina enemmän kuin yhdellä työntekijällä.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen iloitsee suurhankkeen vaikutuksista niin yksittäisten yritysten liiketoiminnalle kuin koko Pohjois-Suomellekin.

– Kun voimalaitoksen rakentaminen alkaa, näkyvät hankkeen aluetaloudelliset vaikutukset entistä voimakkaammin kaikilla toimialoilla, hän sanoo.

Kyselyn mukaan rakentamisen ja tavarankuljetuksen toimialat ovat hyötyneet hankkeesta tähän mennessä eniten. Suurimmat odotukset Hanhikivi 1 -hankkeen taloudellisista vaikutuksista ovat matkailu- ja ICT-alan yrityksillä sekä teollisuuden ja rakentamisen toimialoilla.

Raahen seutukunta keskiössä

Raahen seudun yrityspalvelut kehittämiskeskuksen johtaja Risto Pietilä tarkastelee yrittäjien ja yritysten edustajien vastauksia seutukunnan näkökulmasta. Pietilän mukaan Raahen seutukunta on Hanhikivi 1 -hankkeen keskiössä.

– Tämä näkyy esimerkiksi niin Fennovoiman työmaarekisterissä olevien paikallisten yritysten suurena määränä kuin palveluidenkin kysynnän kasvuna koko seutukunnan alueella, hän toteaa.

Tilastot tukevat Pietilän näkemystä: Pohjois-Pohjanmaan yrittäjien kyselyyn vastanneista pyhäjokisista yrityksistä noin 45 prosenttia ja raahelaisista yrityksistä yli 27 prosenttia on jo mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa.

Työtä paikallisille yrityksille

Pro Clean Raahe Oy on esimerkki paikallisesta yrityksestä, jonka rooli on kasvanut hankkeen edetessä. Raahelainen siivousalan yritys huolehtii Fennovoiman työmaatoimiston siivouksesta Hanhikiven niemellä. Lisäksi yritys siivoaa Hanhikivi 1 -hankkeen työntekijöiden sekä komennusmiesten asuntoja Pyhäjoella ja Raahessa.

Raahen seutukunnan ja Oulun talousalueilla toimiva yritys kasvaa voimakkaasti. Pro Clean Raahen perustaja, toimitusjohtaja Erja Rautio on palkannut kolmen edellisvuoden aikana 17 uutta työntekijää. Tällä hetkellä yrityksessä on avoinna kolme siistijän paikkaa.

– Olemme saaneet uusia asiakkaita kuukausittain, joten toimintamme kasvaa koko ajan. Vaikka Hanhikivi 1 -hanke on yksi tekijä kasvussamme, on huikeaa seurata suurhankkeen etenemistä aitiopaikalta. Fennovoiman projekti on positiivinen asia koko seutukunnalle, ja se tuo työtä sekä meille että muille, Rautio sanoo.

Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjät ja Fennovoima toteuttivat Hanhikivi 1 -kyselyn yhteistyössä. Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien jäsenyrityksille ja Fennovoiman työmaarekisterissä oleville yrityksille lähetettyyn sähköiseen kyselyyn vastasi 316 yritystä, joista 90 prosenttia oli Pohjois-Pohjanmaalta ja kymmenen prosenttia muualta Suomesta.