Fennovoiman laitoshanke on suuri investointi, jonka vaikutukset ulottuvat koko Suomeen ja kansantalouteen. Hanketta on kuvattu Suomen talouden valopilkuksi.

Elokuussa 2014 valmistuneen VTT:n tutkimusraportin mukaan ydinvoiman lisärakentaminen synnyttää merkittäviä lisäinvestointeja paitsi energiatoimialalla myös rakentamiseen ja monille investointihyödykkeitä tuottaville toimialoille.

Kainuun Sanomat: Pyhäjoki harvoja talouden valopilkkuja Turun telakan, Äänekosken biotehtaan ja Lapin matkailun ohella.

VTT:n tutkijoiden mukaan Fennovoiman Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitosinvestointi kasvattaa kotimaan investointeja 2020-luvulla lähes prosentin verran ja kansantuotetta yli 0,25 prosenttia. Kansantuotteen kasvusta lähes puolet liittyy investointien kasvuun koko 2020-luvun ajan. Fennovoiman investoinnit parantavat työllisyyttä etenkin rakennusalalla.

Kotitaloudet hyötyvät

Investoinneista syntyvät lisätulot kasvattavat kotitalouksien ostovoimaa ja piristävät kulutuskysyntää. Kotitalouksien ostovoimaa parantaa myös se, että energian hinta nousee maltillisemmin kuin jos uutta ydinvoimaa ei rakennettaisi.

Energian maltillinen hintakehitys on Suomelle hyvin tärkeä, koska se parantaa koko maan kilpailukykyä. Kotitalouksien ostovoiman kasvu lisää 2020-luvulla investointeja kaupan ja yksityisten palveluiden aloilla.

Euroissa mitattuna sähkön tuonnin vähenemisen, vaihtotaseen paranemisen ja kotitalouksien ostovoiman kasvun hyödyt kansantaloudelle olisivat noin puoli miljardia euroa vuosittain.

Alueen talous piristyy

Niin rakentamis- kuin käyttövaiheissa monet työntekijät asuvat seutukunnassa ja käyttävät erilaisia palveluita sekä maksavat asuinkunnalleen veroja. Verotuloja tulee asteittain myös valmistuvasta ydinvoimalasta. Kiinteistöverot sijoituspaikkakunnalle valmiista ydinvoimalasta ovat arviolta 3–5 miljoonaa euroa vuodessa.

 Tekniikka&Talous: Valopilkku Suomen työllisyystilanteessa – Fennovoima: Rekrytoi vielä tänä vuonna jopa 80

Ydinvoimalan yhteyteen perustetaan vierailukeskus, joka houkuttelee kävijöitä ja näin vilkastuttaa paikkakunnan ja alueen palveluiden kysyntää monin tavoin.

Toisaalta sijoitus- ja seutukunnalle tulee uusia vastuita: kuntien on valmistauduttava kehittämään palveluita ja investoimaan niihin. Kunnan asukasluvun kasvaessa on tuotettava palveluita ja investoitava esimerkiksi päiväkoteihin, kouluihin ja vapaa-ajan palveluihin. Parantunut palvelutaso hyödyttää vanhoja asukkaita ja houkuttelee uusia.

Fennovoiman hanke on miljardi-investointi

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen rakentaminen on 1,8‒2,7 miljardin kotimainen investointi. Pöyryn arvion mukaan voimalan rakentamisen aikaiset työllisyysvaikutukset Suomessa ovat 24 000‒36 000 henkilötyövuotta, jos kotimaisuusaste on 45 prosenttia. Ydinvoimalaa rakentaa enimmillään noin 4000 ihmistä, ja käyttövaiheessa se työllistää suoraan 450‒500 ihmistä.

VTT:n tutkimusraportin voit lukea täältä.