Fennonen

Fennonen on Fennovoima Oy:n julkaisema ja kustantama sidosryhmälehti. Sen tarkoituksena on jakaa tietoa Hanhikivi 1 -hankkeesta ja Fennovoimasta yrityksenä. Lehti ilmestyy sekä verkkoversiona että painettuna versiona. 

Päätoimittaja: Heidi Laikari
Vastaava päätoimittaja: Heli Nikula

Palaute: fennonen@fennovoima.fi

www.fennovoima.fi