Pyhäjoki & lähiseutu

Fennovoima on Pyhäjoen näyttelijät ry:n pitkäaikainen yhteistyökumppani. Pyhäjoen näyttelijöihin kuuluvat muun muassa Mari Helaakoski (vas.), Tarja Ruotsalainen (oik.), Jari Ruotsalainen (kesk.), Pauli Rautio (vas. ylhäällä) ja Outi Viirret (oik. ylhäällä). Arkistokuva: Jarmo Tyyskä

5 faktaa Fennovoiman sponsoroinnista

Fennovoima on tukenut paikallistoimintaa Pyhäjoella ja lähiseudulla jo reilun vuosikymmenen. Yhteistyöllä edistetään etenkin harrastusmahdollisuuksia ja vapaa-ajan toimintaa.

1. Paikallisten toimijoiden tukena yli vuosikymmenen

Fennovoima on tukenut urheilua, kulttuuria sekä yleishyödyllisiä hankkeita Pyhäjoella ja lähiseudulla jo yli kymmenen vuoden ajan. Paikallistoiminta on osa yhtiön vastuullisuustyötä.

Vastuullisuusohjelman kantavana teemana on pitää huolta ihmisten, ympäröivän yhteiskunnan ja ympäristön hyvinvoinnista sekä tehdä työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

2. Tuesta suurin osa lasten ja nuorten toimintaan

Paikallistoiminnan keskiössä ovat lasten ja nuorten harrastusmahdollisuudet. Esimerkiksi vuoden 2019 sponsorointibudjetista yli puolet kohdistettiin lapsille ja nuorille. Fennovoiman toiveena on, että jokaisella lapsella on mahdollisuus harrastaa, olipa sitten kysymys partiosta, jääkiekosta tai vaikkapa shakista.

Kaikki hakijat haastetaan miettimään keinoja siihen, miten yhä useammalla lapsella olisi mahdollisuus harrastaa.

Toiseksi eniten tukea saivat yleishyödylliset hankkeet ja edustusjoukkueet. Tukea myönnettiin myös asuinympäristön viihtyvyyden parantamiseen, kulttuuritoimintaan ja erilaisiin tapahtumiin.

3. Tukea noin puolelle hakijoista  

Vuonna 2019 tukea sai 49 tahoa. Fennovoima vastaanotti 96 hakemusta, ja niiden määrä on pysynyt samalla tasolla jo usean vuoden ajan.

Pitkäaikaisiin tuensaajiin kuuluu muun muassa urheiluseuroja, kyläyhdistyksiä sekä kalastus- ja metsästysseuroja.

4. Tuen hakijoita kannustetaan ympäristötekoihin

Viime vuonna Fennovoima haastoi, ensimmäistä kertaa, kaikki sponsorointituen hakijat tekemään hyviä ympäristötekoja. Kamppailu ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on yhteinen asia, jossa isoilla ja pienillä teoilla on merkitystä.

Vuoden 2019 ympäristötekoja olivat esimerkiksi kierrättäminen, roskien kerääminen ja lajittelu sekä harjoituksissa kulkeminen kävellen, pyörällä ja kimppakyydeillä.

5. Sponsorointihaku on auki jälleen helmikuussa

Vuoden 2020 sponsorointihaku on helmikuussa. Fennovoima toivoo mahdollisimman paljon erilaisia hakemuksia paikallisilta toimijoilta. Kaikkiin hakemuksiin perehdytään huolella, ja parhaat etenevät talon sisäiselle työryhmälle, joka valitsee lopulliset sponsorointituen kohteet.


Yhdistykset ja seurat voivat hakea sponsorointitukea helmikuun ajan. Kaikki hakijat haastetaan miettimään keinoja siihen, miten yhä useammalla lapsella olisi mahdollisuus harrastaa. Lue lisää ja täytä hakulomake täältä.

 

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoen piuhamiehessä riittää virtaa

Sähköpalvelu Anttilan asentajat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi Pyhäjoella ja naapurikunnissa. Heidän taitonsa ovat käytössä myös Hanhikivi 1 -työmaalla ja oman maakunnan ulkopuolella.

Pyhäjoki & lähiseutu

Toivo tuo kulttuurit yhteen

Raahen Monikulttuuriyhdistys Toivo ry auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan ja järjestää monipuolista harrastustoimintaa kaikenikäisille. Fennovoima on tukenut yhdistystä jo kolmen vuoden ajan.

Pyhäjoki & lähiseutu

Kotiseuturakkaat Kuvanaiset ikuistavat Pyhäjokea

Jaana Hämäläinen ja Eila Kultala tallettavat Pyhäjoen kylämaisemaa ihmisten mieliin kirjoilla ja käsitöillä. Heidän yrityksensä Kuvanaiset on valmistanut Fennovoimalle räätälöityjä liikelahjoja.