Energia & ilmastonmuutos

Esko Valtaojaa luonnehditaan kehitysoptimistiksi. Valtaoja kuvailee itseään realistiksi. – Koetan tuoda realismia tämän perusteettoman ja näköalattoman synkistelyn keskelle ja takoa ihmisille tosiasioita päähän. Kuva: Toni Pallari

Ei optimisti vaan realisti

Koetan saarnata tietämättömyyttä vastaan, toteaa emeritusprofessori Esko Valtaoja. Häntä harmittaa, että energiantuotannosta ei keskustella faktojen vaan ideologioiden pohjalta.

Tulevaisuus voi Esko Valtaojan visioiden perusteella näyttää vaikkapa tältä: vuonna 2100 maapallon asukkaat ovat moninkertaisesti vauraampia kuin nyt, sillä bruttokansantuote on viisinkertaistunut nykyisestä. Teknologian ansiosta työtä tehdään paljon vähemmän – ainakin sellaista, jota ennen pidettiin oikeana työnä.

Vaurauden kasvun myötä myös energian tarve on moninkertaistunut. Fossiilisista polttoaineista on luovuttu. Fuusiovoimalat ja avaruuteen viedyt aurinkopaneelit tuottavat sähköä rajattomasti ja päästöttömästi.

– Ydinvoima ja aurinkoenergia ovat ainoat realistiset energiantuotantomuodot pitkällä aikavälillä, Valtaoja sanoo.

Turun yliopiston avaruustähtitieteen professuurista eläkkeellä oleva Valtaoja kirjoittaa kirjoja ja kiertää luennoimassa maapallon kehityksestä ja tulevaisuudenkuvista.

Poliittinen tahto ratkaisee

Jo nykypäivässä ovat Valtaojan mukaan siemenet tulevaisuuteen, jossa energia saadaan avaruuteen viedyistä aurinkopaneeleista ja fuusiovoimasta. Aurinkopaneeliteknologia kehittyy koko ajan, ja paneelit ovat entistä edullisempia ja tehokkaampia.

Uusien energiamuotojen käyttöönotossa on pitkälti kyse ideologioista: keinot kyllä löytyvät, kun ensin päätetään, mitä pidetään tärkeänä. Valtaoja ottaa vertailukohdaksi ilmastonmuutoksen.

– Ilmastonmuutos on tunnettu jo vuosikymmeniä, mutta vasta nyt asialle tehdään jotakin. Vastaavasti, kun yhteiskunnallis-poliittinen tahto löytyy, niin myönnetään, että fuusiovoima on aikuisten oikeasti se tulevaisuuden päämäärä, Valtaoja sanoo.

Ei riitä, että säästetään

Valtaoja on kritisoinut ajatuksia, joissa energian säästämistä ja taloudellisesta kasvusta luopumista tarjotaan ratkaisuksi ympäristöongelmiin ja ilmastonmuutokseen.

– Turha energiaa on haaskata. Jos saadaan hommat pyörimään 20 prosenttia vähemmällä energialla, niin hyvä, mutta ratkaisuksi tästä ei ole.

Tässäkin asiassa Valtaoja kehottaa katsomaan pidemmälle, sillä energian tarve maailmassa kasvaa. Energian säästäminen toimii yhtenä väliaikaisena keinona, kun fossiilisista polttoaineista pyritään eroon, mutta se ei riitä. Tuulivoimaa voi käyttää ohessa, jos se on kannattavaa. Vesivoimaakaan ei voi rajattomasti lisätä. Aurinkovoima ja ydinvoima ovat rajattomia.

– On helppo laskea, että yksi isompi ydinvoimala tuottaisi riittävästi sähköä, jotta voitaisiin siirtyä kokonaan sähköautoihin Suomessa. Ei ole järkeä mennä sähköautoihin, jos sähkö tehdään kivihiiltä polttamalla.

Valtaojaa harmittaa, että energiantuotannosta ei keskustella faktojen vaan ideologioiden pohjalta. Energian tuotantomuotojen haasteet ja vaarat ovat aina samat – faktat eivät muutu mihinkään.

Valtaojan mukaan ydinjätteestä puhuvat eniten ihmiset, jotka siitä vähiten tietävät. Tuhannen vuoden kuluttua ydinjäte eli uraani on vaarallista lähinnä siksi, että se on raskasmetalli.

Valtaojan mukaan ydinvoima on puhtain energiantuotantomuoto, kun tarkastellaan koko elinkaarta. Hänen mielestään Saksa on menossa vikasuuntaan, kun siellä aiotaan luopua ydinvoimasta ja samalla lisätään hiukkaspäästöjä. Samaan aikaan kuitenkin Kiina on voimakkaasti lisäämässä ydinvoimaa.

Energia & ilmastonmuutos

Energia & ilmastonmuutos

Mikä ihmeen pienreaktori?

Ydinvoimalat mielletään yleensä valtaviksi laitoksiksi. Harva tietää, että pieniä ydinreaktoreita on rakennettu paljon enemmän kuin isoja voimalaitoksia.

Energia & ilmastonmuutos

Suomi tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa

Pelkästään sähköautojen yleistyminen lisää tulevaisuudessa Suomen sähköntarvetta vähintään Hanhikivi 1 -voimalaitoksen vuosituotannon verran. Puhtaan energiantuotannon kysyntää vauhdittaa myös tuontisähkön käytön vähentyminen.

Energia & ilmastonmuutos

Puhdasta vetyä ydinvoimalla

Vety on paitsi maailman yleisin alkuaine myös potentiaalinen päästöttömän energian varastoija.

Energia & ilmastonmuutos

Ydinvoima keskellä energiamarkkinoiden murrosta

Sitkeästi elävän myytin mukaan ydinvoima soveltuu vain sähkön tasaiseen tuotantoon. Ydinvoimalla voi kuitenkin tehdä myös kuormanseurantaa eli reagoida joustavasti kysynnän vaihteluihin.