Pyhäjoki & lähiseutu
Helena Illikainen kehuu Pyhäjoen kunnan rohkeutta ja kykyä päätöksentekoon.

Kuvat: Toni Pallari

Elinvoimaa kehittämässä

Pyhäjoen uusi elinkeinojohtaja Helena Illikainen näkee kunnan elinvoiman kehittämisen tiimityönä, johon tarvitaan myös kunnan asukkaita.

Pyhäjoki ympäristöineen elää voimakkaan muutoksen aikakautta. Tyrnävän kehittämisjohtajana aiemmin toiminutta Helena Illikaista veti Pyhäjoelle muutosten potkuri eli Fennovoiman Hanhikivi 1 -hanke.

Uuden elinkeinojohtajan tehtävät linkittyvät paljolti Hanhikivi 1 -hankkeen välillisiin vaikutuksiin. Pieni kunta muuttuu monin tavoin hankkeen aikana. Ydinvoimalan rakentamisaikana työntekijämäärä Pyhäjoella jopa nelinkertaistuu. Palvelukysyntään niin yksityisellä kuin julkisella sektorillakin on kyettävä vastaamaan. Samalla kunnassa on huomioitava niin uudet asukkaat kuin jo kunnassa asuvat.

– Tämä on kokonaisvaltaista elinvoiman kehittämistä, Illikainen toteaa.

Monipuolinen tausta

Elinkeinojohtajan toimi on tuonut henkilökohtaisia muutoksia Illikaisen elämään. Hän asuu viikot Pyhäjoella ja viettää viikonloput perheen parissa Oulussa.

Siirtyminen maaseutumaiselta Tyrnävältä Pyhäjoelle ei ollut Illikaiselle hyppy tuntemattomaan, vaikka hänellä ei ollut ennestään siteitä kuntaan. Elinkeinojohtajana hän ei ainoastaan kehitä elinkeinoelämää, vaan myös vastaa kunnan markkinoinnista ja viestinnästä. Nämä sisältävät johtajalle tuttuja työtehtäviä, kuten verkostoitumista sekä yhteiskunta- ja yrityssuhteitten hoitamista.

Yhdyskuntasuunnittelu on Pyhäjoella sen sijaan toisten harteilla. Tosin arkkitehdin koulutuksensa ja toimintansa yrittäjänä hän näkee antavan erinomaisen tietopohjan palvella kunnasta kiinnostuneita yrittäjiä.

"Täällä on uskallettu ottaa etunojaa."

Kontakteja ja aluetuntemusta on Illikaiselle kertynyt myös alueellisen kehittämisyhdistyksen Nouseva Rannikkoseutu ry:n eli Norsun hallituksen puheenjohtajuudesta.

– Tiiminä näitä tehdään, kukaan ei voi toimia yksin.

Rohkeaa toimintaa

Helena Illikainen kehuu Pyhäjoen kunnan rohkeutta ja kykyä päätöksentekoon.

– Täällä on uskallettu ottaa etunojaa.

Pyhäjoella on viety eteenpäin liikennejärjestelyjä ja kasvatettu kunnan tonttitarjontaa niin yritysten kuin asukkaiden tarpeisiin. Myös uusia asuin- ja yritysalueita on kaavoitettu. Siinä sivussa myös yksityinen tonttitarjonta on kasvanut. Kunnassa on myös lähdetty mukaan rakentamis- ja kehittämishankkeisiin.

– Pyhäjoki on kokoaan suurempi kunta, Illikainen pohtii.

Luonnoltaan monipuolisen ja kauniin kunnan vahvuuksista on hyödynnetty Illikaisen mukaan vain murto-osaa. Joki ja meri ovat elementtejä, joiden matkailualan mahdollisuuksiin on kuitenkin jo herätty.

Suurhankkeen etenemisen elinkeinojohtaja tietää olevan pitkäjänteistä työtä.

– Vuosi voi tuntua pitkältä ajalta odottaa. Jos kuitenkin tarkastelee, mitä on tapahtunut Hanhikiventien valmistumisen jälkeen vuodesta 2015 lähtien, niin huomaa kehityksen.

Uuden rakentaminen ja vanhan suojelu elävät rinnakkain Pyhäjoen suuressa muutoksessa. – Pyhäjoki on kokoaan suurempi kunta, sanoo Pyhäjoen uusi elinkeinojohtaja Helena Illikainen.

 

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoen piuhamiehessä riittää virtaa

Sähköpalvelu Anttilan asentajat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi Pyhäjoella ja naapurikunnissa. Heidän taitonsa ovat käytössä myös Hanhikivi 1 -työmaalla ja oman maakunnan ulkopuolella.

Pyhäjoki & lähiseutu

Toivo tuo kulttuurit yhteen

Raahen Monikulttuuriyhdistys Toivo ry auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan ja järjestää monipuolista harrastustoimintaa kaikenikäisille. Fennovoima on tukenut yhdistystä jo kolmen vuoden ajan.

Pyhäjoki & lähiseutu

Kotiseuturakkaat Kuvanaiset ikuistavat Pyhäjokea

Jaana Hämäläinen ja Eila Kultala tallettavat Pyhäjoen kylämaisemaa ihmisten mieliin kirjoilla ja käsitöillä. Heidän yrityksensä Kuvanaiset on valmistanut Fennovoimalle räätälöityjä liikelahjoja.

Pyhäjoki & lähiseutu

Ollinmäki valmistuu yritystontti kerrallaan

Pyhäjoen kuntakeskuksen tuntumassa oleva Ollinmäen yrityskylä on suurten lukujen alue. Hanhikivi 1 -työmaa ja alueen kasvumahdollisuudet ovat houkutelleet paikalle uusia yrityksiä.