Hanke & työmaa

Tivitekin yrittäjä Antti Heikkilä (vas.) ja Lehdon vastaava työnjohtaja Timo Korvela sekä Fennovoiman projekti-insinööri Pekka Pihlajamaa ja työmaavalvoja Esa Herrala tekevät tiivistä yhteistyötä. Kuvat: Toni Pallari

Hanhikivi 1: hyvää yhteistyötä jokaisena työpäivänä

Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelee päivittäin lähes 350 työntekijää. Hyvä yhteistyö hitsaa tekijät yhteen.

Ruokalarakennus kiiltelee uutuuttaan Hanhikivi 1 -työmaalla. Hankkeen pääurakoitsijan Titan-2:n rakentamisjohtaja Vitali Gluschenko silmäilee vielä käyttämättömiä pöytärivejä. Kun ravintolatoiminta alkaa, sisään mahtuu ruokailemaan 600 työntekijää.

Gluschenko seuraa työmaan arkea läheltä. Hän muun muassa neuvottelee sopimuksia ja pitää säännöllisesti yhteyttä sekä Hanhikivi 1 -hankkeen johtoon että aliurakoitsijoihin.

Jos Hanhikivi 1 -työmaan urakat kiinnostavat, pitää olla valmis puhumaan paljon, sillä työmaalla tarvitaan jatkuvaa vuorovaikutusta, hän sanoo.

Juuri nyt ajankohtaista on Konecranesin kahdeksan nosturin toimitus. Titan-2:n tilaamat nosturit toimitetaan Hanhikivi 1 -työmaan raudoittamolle vuoden loppuun mennessä.

Hyvässä yhteistyössä kaikki voittavat Hanhikiven niemellä

Titan-2:n ja laitostoimittaja RAOS Projectin työmaatoimistot sijaitsevat vierekkäin, kivenheiton päässä ruokalasta. Toimistojen läheisyys on hyväksi, sillä osapuolten on helppo tavata toisiaan. RAOS Projectin työmaajohtaja Rainer Goehring kertoo, että toimijat pitävät säännöllisesti yhteiskokouksia ja myös jalkautuvat työmaalle viikoittain.

Parhaiten työntekijöitä motivoidaan vastuulliseen toimintaan heitä tapaamalla.

Myös Pyhäjoen kunta on hankkeen yhteistyökumppani, eikä yhteys rajoitu ainoastaan rakennusvalvontaan. Hanhikiven niemen kallioiden päältä poistettua pintamaata on hyödynnetty esimerkiksi Matinsaaren asuinalueen täyttömaana.

Hyvän yhteistyön lähtökohta on win-win-tilanne kaikille osapuolille, Goehring sanoo.

Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia 400–500 miljoonalla eurolla. Työmaarekisteriin on kirjattu tähän mennessä noin 700 yritystä.
Titan-2:n rakentamisjohtaja Vitali Gluschenko ja hänen tiiminsä odottavat Konecranesin nosturitoimitusta. Hanhikivi 1 -työmaalle toimitetaan vuoden loppuun mennessä seitsemän keskiraskasta CXT-sisänosturia ja yksi ulkokäyttöön tarkoitettu 50-tonninen pukkinosturi.

Hallintorakennuksen urakka etenee

Tasainen hälytystorven ääni varoittaa räjäytystyöstä. Fennovoiman hallintorakennuksen työmaalla on edetty maatöihin. Kellarikerroksen kohdalla peitetään jo salaojia, mutta koulutussiiven tieltä poistetaan vielä kalliota.

”Työmaalla tarvitaan paljon vuorovaikutusta.”

Työmaan suojavarusteisiin pukeutuneet miehet seuraavat räjäytystöiden etenemistä. Lehdon vastaava työnjohtaja Timo Korvela kertoo, että hallintorakennuksen työmaalla huomioidaan jatkuvasti myös muut urakka-alueet. Esimerkiksi räjähdysten aiheuttama tärinä voi olla liikaa betonivaluille.

Olen linkkinä eri osapuolten välillä ja katson, että kaikki tapahtuu ajallaan. Töiden yhteensovittamista tehdään koko ajan.

Hanhikivi 1 -työmaan tulokoulutuksessa korostetaan yhteistyötä

Hallintorakennustyömaalla Korvelan aisapareja ovat muun muassa Fennovoiman työmaavalvoja Esa Herrala ja projekti-insinööri Pekka Pihlajamaa.

Laadunvalvonta on tarkkaa ja esimerkiksi louhinnan etenemistä seurataan 3D-mittauksilla. Tarkistamme jokaisen työvaiheen jälkeen Lehdon kanssa, että toteutuma vastaa suunnitelmaa, Herrala sanoo.

Suunnittelutyöhön osallistuu myös hallintorakennuksen valutöistä vastaavan Tivitekin yrittäjä Antti Heikkilä.

Työmaan tulokoulutuksessa opimme perusteet siitä, miten Hanhikivi 1 -työmaalla työskennellään. Sen jälkeen olemme kasvaneet yhteiseen tekemisen tapaan, hän kertoo.

Hanhikivi 1 -rakennushanke on suurimpia yksittäisiä investointeja Suomessa. Hanhikivi 1 -voimalaitos on noin 6,5–7 miljardin euron investointi, mistä kotimaisen investoinnin osuus noin 2 miljardia euroa.
Fennovoima on ostanut Hanhikivi 1 -voimalaitoksen kokonaistoimituksena Rosatom-konsernin suomalaiselta tytäryhtiöltä RAOS Projectilta. RAOS Projectin työmaajohtaja Rainer Goehring kertoo heidän vastaavan voimalaitoksen suunnittelusta, rakentamisesta, asentamisesta ja käyttöönotosta.
Antti Heikkilän (vas.) johtama oulaistelainen rakennusliike Tivitek vastaa Fennovoiman hallintorakennuksen betonitöistä. Yritys työskenteli Lehdon aliurakoitsijana myös Hanhikiven niemen majoituskylän työmaalla.
​​​​​​
Fennovoiman hallintorakennuksen työt toteuttaa Lehto Groupiin kuuluva Lehto Tilat. Vastaava työnjohtaja Timo Korvela tuntee hyvin Hanhikivi 1 -työmaan ja sen toimintatavat, sillä hän on työskennellyt aiemmin RAOS Projectin palveluksessa.

Hanke & työmaa

Hanke & työmaa

Fennovoiman yrityskylän tontit vuokrattavissa  

Hanhikiven niemellä sijaitsevan Fennovoiman yrityskylän tontit ovat nyt Pyhäjoen tonttipörssissä. Alue on suunniteltu yrityksille, jotka ovat mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa tai palvelevat sen urakoitsijoita.

Hanke & työmaa

Näin rakennetaan Hanhikivi 1 -ydinvoimala

Ydinvoimalaitoksen rakentaminen ylittää työn määrällä ja vaativuudella suurimmatkin tehdashankkeet. Hanhikivi 1 -laitosalueelle nousee noin 140 rakennusta.