Fennolaiset
Sähköosaston johtaja Erkki Uusitalo

Erkki Uusitalo kertoo Hanhikivi 1 -laitoksen sähköjärjestelmien suunnittelun edistyvän hyvässä yhteishengessä.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen sähköjärjestelmien suunnittelu on mittava urakka

Tehtävämme sähkösuunnitteluosastolla on huolehtia siitä, että Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitokseen tulee kaikki tarvittavat sähkö- ja viestintäjärjestelmät.

Vastaamme sähkön jakelusta laitosalueen sisällä sekä sähkön syöttämisestä verkkoon ja verkosta laitokselle. Tämän lisäksi huolehdimme laitokseen toimivat viestintäjärjestelmät. Variaatio järjestelmissä on suuri aina 400 kilovoltin jakelujärjestelmistä patterivarmennettuihin tasavirtajärjestelmiin ja kuituverkkoihin. Varmistamme, että sähkö- ja kommunikointijärjestelmät noudattavat ydin- ja sähköturvallisuusvaatimuksia, viranomaisvaatimuksia sekä laitostoimitussopimusta. Luonnollisesti tehtävänämme on myös varmistaa, että laitoksesta tulee toimiva, käytettävä ja huollettava. Koska kyse on laitoksesta, joka tuottaa sähköä, on tehtävämme varsin keskeinen.

Perussuunnittelun osalta arkkitehtuuritason dokumentit ja -konseptit alkavat olla hyvällä mallilla. Olemme hyväksyneet elokuussa kolmetoista sähkösuunnittelukonseptia ja niihin liittyvät sähkönjakelukaaviot yhteensä neljästätoista ydinvoimalaitoksen perussuunnitteluun kuuluvasta konseptista. Hyväksymiimme konsepteihin kuuluu esimerkiksi laitosalueen sähköjakelua kuvaava kokonaisuus ja siihen liittyvät sähköjakelukaaviot koko alueesta. Muita hyväksyttyjä kokonaisuuksia ovat esimerkiksi maadoitus- ja ukkossuojauksen periaatteita, kaapeloinnin erotteluperiaatteita ja viestintäjärjestelmiä kuvaavat konseptit.

Valmistaudumme kovaa vauhtia myös toiseen katselmointivaiheeseen. Olemme valinneet muutaman erityyppisen sähköjärjestelmän, joita käytämme esimerkkitapauksina pohjustamassa keskustelua laitostoimittajan kanssa siitä, millaisia asioita meillä on vielä ensimmäisen katselmointivaiheen jälkeen avoinna, ja kuinka pitkälle suunnittelu täytyy viedä seuraavassa katselmointivaiheessa.

Yksi keskeinen tekninen asia, johon olemme etsineet ratkaisua, liittyy kaapelimitoituksen periaatteisiin. Suomessa kaapelimitoitukselle asetetut vaatimukset ovat näet hieman erilaiset kuin esimerkiksi Venäjällä. Isossa ydinvoimalaitoksessa kaapeleita on todella paljon, joten on tärkeää, että perusperiaatteet saadaan sovittua ja toteutettua kaikkien säännösten mukaisesti. Jos kaapelimitoitukset kasvavat, lisääntyy myös tilan tarve aiheuttaen mahdollisesti haasteita tilankäytön kanssa. Luotan kuitenkin siihen, että ratkaisut löytyvät, sillä keskusteluyhteytemme laitostoimittajan kanssa on hyvä. Pyrimme yhdessä löytämään sellaisia teknisiä ratkaisuja, jotka kaikki osapuolet näkevät teknisesti hyvinä ja oikeina. Jos muutoksia tarvitaan, teemme ne, ja jätämme sopimukselliset asiat niille, joiden vastuulle ne kuuluvat.

Kun olemme saaneet Hanhikivi 1 -voimalaitokselle rakentamisluvan, aloitamme yksityiskohtaisen suunnittelun, joka meillä sähkösuunnittelussa tarkoittaa valtavaa määrää dokumentaatiota. Jo nyt pelkästään Fennovoiman omaan toimituslaajuuteen kuuluviin muuntamoihin ja sähköjärjestelmiin liittyen dokumentaatiota on kertynyt kolme – neljä tuhatta dokumenttia ja jatkossa määrä kasvaa huomattavasti.

Laitossuunnittelun ohella olemme tehneet jo vuosien ajan töitä myös laitosalueella. Fennovoiman sähkönkäytön johtajana varmistan, että työmaalla jo olevat sähköjärjestelmät täyttävät jatkuvasti sähköturvallisuusvaatimukset ja vaaditut tarkastukset on tehty. Lisäksi ohjaamme Fennovoiman omaan toimituslaajuuteen kuuluvien projektien sähkösuunnittelua ja ohjaamme ja valvomme alihankkijoiden työtä. Myös Pyhäjoen toimistollamme on siten työskennellyt sähköinsinöörejä jo useamman vuoden ajan.

Erkki Uusitalo
Fennovoiman sähköosaston johtaja

Erkki Uusitalo on koulutukseltaan sähkövoimatekniikan insinööri ja toimii Fennovoimalla sähköosaston johtajana. Ennen siirtymistä Fennovoimalle vuonna 2016 Erkki veti sähköosastoa mm. Neste Jacobsilla.  Vapaa-aikanaan Erkki nauttii erilaisista korjaus- ja remontointiprojekteista ja oman kodin rauhasta Espoossa.

Fennolaiset

Fennolaiset

Ristikon ratkaisu

Fennosen lehden numeron 2/2020 lopussa julkaistiin ristikko. Täältä löydät ristikon ratkaisun.

Fennolaiset

Fennovoima lahjoittaa hyvää joulumieltä

Fennovoima osallistuu vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Lahjoitamme joulukorttirahamme nyt neljättä kertaa Hyvä Joulumieli -keräykseen.