Fennolaiset
Caetano Porto Fennovoima

Layout-päällikkö Caetano Porto kertoo rakennusten sijoitussuunnittelusta ja 3D-mallinnuksen hyödyistä ydinvoimalaitoksen suunnittelussa ja suunnitteluaineiston katselmoinnissa.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakennusten sijoitussuunnittelusta

Toimin Fennovoimalla sijoitussuunnittelusta vastaavana layout-päällikkönä. Vedän kuuden hengen tiimiä, joka koostuu layout-insinööreistä ja 3D-mallinnuksen asiantuntijoista.

Tiimimme tehtävänä on tarkastaa Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen sijoitussuunnittelua ja tukea laitostoimittajaa sen kehittämisessä.

Kun rakennuksiin sijoitettavat toiminnot on määritetty, on sijoitussuunnittelun aika. Päätämme, miten ja minne eri komponentit sijoitetaan rakennuksissa, ja miten tilat rakennetaan käytännössä. Sijoitussuunnittelun pohjalta laaditaan pääkomponenttien asentamista varten tarvittavat suunnittelupiirrokset ja rakennuspiirrokset, joissa kuvataan esimerkiksi tarvittavat putkistot, tukirakenteet, kaapelihyllyt ja venttiilit. Kun sijoitussuunnittelu on lyöty lukkoon, on siihen vaikeaa ja aikaavievää tehdä muutoksia. Siksi on parempi tehdä suunnittelu kerran kunnolla kuin palata siihen myöhemmin rakentamisen jo ollessa käynnissä.

Vuosi 2020 on ollut meillä Hanhikivi 1 -hankkeessa varsin intensiivinen rakennusten turvallisuus- ja sijoitussuunnittelun osalta. Laitostoimittaja on saattanut päättäväisesti rakennusten suunnittelua valmiiksi ja toimittanut suunnitteluaineistoa meille tarkastettavaksi. Olemme arvioineet esimerkiksi sitä, miten laitteistot tulisi sijoittaa rakennusten sisälle, miten hyvin niiden fyysinen erottelu varmistaa turvallisuutta, ovatko kulkuyhteydet laitteille riittävät, ovatko suunnitellut etäisyydet laitteiden välillä ja niiden suojaukset riittävät, tai miten putkistot tulisi sijoittaa, jotta niiden tarkastukset voidaan toteuttaa mahdollisimman helposti. Olemme katselmoineet ja hyväksyneet ehdollisesti suurimman osan keskeisistä rakennuksista. Meidän layout-insinöörien lisäksi eri alojen asiantuntijat arvioivat rakennusten suunnittelua ja turvallisuutta kattavaa kriteeristöä vasten. Arvioitavia osa-alueita ovat esimerkiksi turvallisuusuhilta suojautuminen, ympäristöolosuhteet, käyttö-ja kunnossapito, käytöstäpoisto ja työturvallisuus, muutamia mainitakseni.

Seuraamme Hanhikivi 1 -ydinvoimalan suunnittelussa ja dokumentaation arvioinnissa vaiheittaista lähestymistapaa. Saamme ensimmäisen katselmointivaiheen päätökseen tämän vuoden kuluessa. Seuraavassa arviointivaiheessa keskitymme vielä enemmän yksityiskohtiin ja rakennusten eri huoneiden valmiuteen. Perussuunnittelun jälkeen siirrymme yksityiskohtaiseen suunnitteluun. Sitten teemme suunnitelmat ja rakennepiirrokset, joiden avulla komponenttien valmistajat määrittävät esimerkiksi, kuinka paljon putkimateriaaleja tarvitaan, minne sijoittaa hitsaussaumat ja missä järjestyksessä mikäkin laitteisto tulisi koota. 

Käytämme 3D-mallinnusta apuna työssä, sillä se on erittäin tehokas väline suunnittelussa ja suunnitteluaineiston katselmoinnissa. Mitä monimutkaisempi rakennus on, sitä enemmän hyötyä 3D-mallinnuksesta on suunnittelussa. Tarkan 3D-mallinnoksen avulla voimme ennakoida muutoksia, joita muutoin tunnistaisimme vasta myöhemmissä vaiheissa.

Hanhikivi 1 -ydinvoimalaitoksen 3D-malli on laitostoimittajan käsialaa. Mallinnusta on työstetty huolella vuosien ajan, ja se onkin hyvin kattava tämän suuruusluokan projektille. Se sisältää miltei kaiken, mitä huoneiden sisälle tullaan sijoittamaan: laitteet, terästasot, putket, venttiilit, suodattimet ja niin edelleen. Koska olemme kiinnostuneita myös muista kuin fyysisistä tilankäyttöön vaikuttavista tekijöistä, mallinnus sisältää myös virtuaalisia elementtejä. Mallinnuksessa on huomioitu esimerkiksi hätäpoistumisreitit, joille meidän on varattava suunnittelussa tilaa, ja huonetilat, joissa vaaditaan tiettyjä lämpöolosuhteita tai säteilyrajoja. 3D-mallinnuksen avulla pystymme arvioimaan rakennusten sijoitussuunnittelua tarkasti ja viemään hanketta sujuvasti eteenpäin.

Caetano Porto
Fennovoiman Layout-päällikkö, konsultti 

Caetano Porto on konetekniikan insinööri Brasiliasta. Hän aloitti Fennovoiman palveluksessa vuonna 2018 ÅF:n konsulttina, ja on jatkanut konsulttina siitä lähtien. Caetano on intohimoinen valokuvaaja ja travelleri, joka on osallistunut valokuvillaan näyttelyihin ja kirjoihin. Hänen valokuvansa keskittyvät ihmisten tunteisiin ja ilmaisuihin ja joskus siihen, miten ihmiset elävät elämäänsä syrjäisissä ja haastavissa olosuhteissa.

Fennovoiman Layout-päällikkö Caetano Porto

Fennolaiset

Fennolaiset

Ristikon ratkaisu

Fennosen lehden numeron 2/2020 lopussa julkaistiin ristikko. Täältä löydät ristikon ratkaisun.

Fennolaiset

Fennovoima lahjoittaa hyvää joulumieltä

Fennovoima osallistuu vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Lahjoitamme joulukorttirahamme nyt neljättä kertaa Hyvä Joulumieli -keräykseen.