Hanke & työmaa

Kuvat: Jarkko Mikkonen ja Virkkunen & Co

Kestävää arkkitehtuuria Hanhikiven niemellä

Hanhikivi 1 -hanke on ottanut uuden askeleen eteenpäin. Fennovoima rakennuttaa Hanhikiven niemelle hallintorakennuksen ja laitostoimiston, jotka ovat Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co:n käsialaa. Kokonaisurakasta vastaa Lehto Group.

Viihtyisät, edustavat ja aikaa kestävät työtilat koko henkilöstölle. Siinä muutamia lähtökohtia, jotka rakennusarkkitehti Risto Virkkusen mukaan viitoittivat Hanhikiven niemen hallintorakennuksen ja laitostoimiston suunnittelutyötä.

– Tällainen kohde on arkkitehdille aina hieno haaste. Erillisiä omia pääkonttoreita ei enää juurikaan rakenneta, sillä useimmiten yhtiöt sijoittuvat kustannus- ja muuntojoustavuusyistä kiinteistöihin, joissa on muitakin vuokralaisia, Virkkunen toteaa.

Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co on ollut mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa alusta alkaen. Hanhikiven niemen kokonaissuunnittelu, voimalaitoksen arkkitehtoninen yleisilme sekä Fennovoiman rakennukset, kuten pääporttirakennus ja koulutusrakennus, ovat helsinkiläistoimiston käsialaa.

Rakentaminen alkaa hallintorakennuksesta

Fennovoima ja Lehto Group solmivat syyskuun lopussa esisopimuksen hallintorakennuksen ja laitostoimiston toteuttamisesta. Kokonaisurakkasopimus on tarkoitus allekirjoittaa vuoden loppuun mennessä.

"Tällainen kohde on arkkitehdille aina hieno haaste."

Hallintorakennus on merkittävin yksittäinen Fennovoiman toteutusvastuulla oleva rakennus Hanhikivi 1 -työmaalla, sillä se toimii toimistorakennuksena Fennovoiman työntekijöille laitoksen rakentamisen ja käytön aikana.

Laitostoimisto on käyttöhenkilöstön toimisto, jossa ovat myös sosiaalitilat laitoshuollon aikaiselle huoltohenkilöstölle.

 – Saimme useita hyviä tarjouksia sekä rakennus- että taloteknisistä töistä. Lehto Groupin kehitysehdotukset ja kokonaisuus ratkaisivat valinnan yhtiön hyväksi. Fennovoima käynnisti rakennusten suunnittelun tarjouskilpailua varten jo viime vuonna, ja nyt Lehto Group ottaa vastuulleen suunnitelmien viimeistelyn ja toimistojen rakentamisen kokonaisurakkana, Fennovoiman johtaja Juha Nurmi kertoo.

Urakan arvo on noin 30 miljoonaa euroa. Rakennusten yhteispinta-ala on noin 17 900 neliömetriä. Hallintorakennuksen rakentaminen alkaa aikaisintaan keväällä 2019 sen jälkeen, kun voimalaitoksen eri osien sijainnit laitosalueella on vahvistettu. Laitostoimiston rakentamisen aikataulu tarkentuu myöhemmin.

Julkisivu alumiinia ja lasia

Rakennusarkkitehti Virkkusen mukaan Hanhikiven niemen alueen suunnittelun kantavana ajatuksena on rakennusten muotokielen ja materiaalien muuttuminen asteittain lähestyttäessä voimalaa. Kauempana sijaitsevissa rakennuksissa on suosittu pientä mittakaavaa ja puuta. Voimalan läheisyydessä mittakaava on suurempi ja julkisivumateriaalit ovat usein metallia.

Tämä idea toistuu selvästi myös hallintorakennuksessa. Viisikerroksisen rakennuksen julkisivu koostuu alumiinilevyistä, joista osa on rei´itettyjä. Kahden alimman kerroksen julkisivu on lasia. Rakennuksen toimistokerrosten pitkät julkisivut rytmittyvät vaihtelevan levyisistä ikkunaelementeistä.

Avarissa sisätiloissa suositaan hillittyjä värejä ja kotimaisia puupintoja. Työ- ja neuvottelutiloissa korostuu myös toimivuus.

 – Hallintorakennus on sijoitettu niin, että se tarjoaa henkilöstölle mahdollisimman esteettömät merinäköalat. Myös lounasravintola ja sisääntuloaula sijaitsevat alimmassa kerroksessa korkeiden lasiseinien takana, Virkkunen kertoo.

Arkkitehtitoimisto Virkkunen & Co on suunnitellut Fennovoiman uuden hallintorakennuksen ja laitostoimiston.

Viihtyisä työympäristö vuosikymmeniksi

Valmistuttuaan hallintorakennus toimii noin 210 fennovoimalaisen arkisena työympäristönä. Samalla se palvelee vieraiden vastaanottotilana.

Virkkusen mukaan laitosalueelle pyritään luomaan työskentelyolosuhteet, joissa sekä uudet että vanhat fennovoimalaiset viihtyvät alusta alkaen.

 – Tavoitteena on toimiva ja viihtyisä kokonaisuus, joka tuntuu hyvältä vielä vuosikymmenten päästä. Sisätiloissa on luonnollisesti huomioitu muuntojoustavuuskriteerit, Virkkunen selvittää.

Kokeneen suunnittelijan mielestä modernin tehdasalueen suunnittelussa on muutoinkin edettävä käyttäjiä ja henkilöstöä ajatellen.

 – Pyhäjoelle ja sen lähialueille siirtyy lähivuosina varsin runsaasti Fennovoiman henkilöstöä. Hallintorakennuksen pitää sen vuoksi olla yhtiön itsensä näköinen. Sen on täytettävä osaltaan myös asuinpaikan vaihdokseen liittyvät kovat odotukset, Virkkunen painottaa.

Havainnekuva Hanhikivi 1 -laitosalueelle tulevasta Fennovoiman hallintorakennuksesta. Viisikerroksisen rakennuksen julkisivu koostuu alumiinilevyistä. Kahden alimman kerroksen julkisivu on lasia.

Hanke & työmaa

Hanke & työmaa

Fennovoiman yrityskylän tontit vuokrattavissa  

Hanhikiven niemellä sijaitsevan Fennovoiman yrityskylän tontit ovat nyt Pyhäjoen tonttipörssissä. Alue on suunniteltu yrityksille, jotka ovat mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa tai palvelevat sen urakoitsijoita.