Energia & ilmastonmuutos

Smiling Atom rintamerkki: Nuclear Power Yes Please (www.nuclearpoweryesplease.org)

Kymmenen positiivista asiaa ydinvoimasta

Olen osallistunut ydinvoiman ympärillä käytävään keskusteluun vuosia. Olen peilannut keskustelussa käytettyjä argumentteja ydinvoimasta julkaistuihin vertaisarvioituihin tutkimuksiin, tilastoihin ja esimerkiksi YK:n eri järjestöjen julkaisemiin raportteihin. Kontrasti on ollut huima. Ydinvoima on todennäköisesti väärinymmärretyin energiantuotantotapa mitä on. Ydinvoimakeskustelu on rikki.

Tulen kirjoittamaan Fennosessa ydinvoimaa monelta eri kantilta käsitteleviä artikkeleita, joilla pyrin omalta osaltani korjaamaan ydinvoimakeskustelua. Tätä varten pyrin lisäämään kirjoituksiin aina luotettavat lähdeviitteet tärkeimmille väittämille. Jos mielestäsi jotain puuttuu tai jokin jää askarruttamaan, anna palautetta, kysy rohkeasti, huomauta. Mutta ole myös valmis muuttamaan ennakkoluulojasi.

Pidemmittä puheitta, alla on lyhyesti kymmenen hyvää syytä suhtautua ydinvoimaan positiivisemmin.

1. Ilmastonmuutos pitää pysäyttää, ydinvoima on tehokas keino

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimpia haasteita tällä vuosisadalla. Ilmaston nopeaan muuttumiseen on suurimmaksi syyksi havaittu ihmiskunnan toimet. Suurin lähde – karkeasti 2/3 kokonaisuudesta – on energiantuotanto ja siellä poltetut fossiiliset polttoaineet.

Ydinvoima on vesivoiman ohella tärkein vähäpäästöisen energian tuotantotapa maailmassa[i]. Sen elinkaaripäästöt ovat aivan siellä vähäpäästöisimpien joukossa, vesivoiman ja tuulivoiman kanssa[ii]. Kaikilla näillä kolmella energialähteellä päästöt ovat karkeasti sadasosan kivihiilen päästöistä.

 

2. Ydinvoima on nopeaa rakentaa

Nykyiset ydinvoimalat ovat usein isoja. Niiden rakentaminen vie vuosia, mutta valmistuessaan yksi reaktori tuottaa valtavan määrän energiaa. Niinpä rakentamistahti on, jopa viivästymisistä huolimatta, lopulta varsin ripeää. Jos tarkastellaan nopeutta, jolla vähäpäästöistä energiantuotantoa on valtioiden tasolla rakennettu per henkilö, on ydinvoima vertailun kärjessä. 

 

3. Ydinvoima on turvallista

Ydinvoima on yksi turvallisimpia tapoja tuottaa energiaa. Kaikki onnettomuudet, käytetyn ydinpolttoaineen varastointi, säteily ja muut vaikutukset mukaan luettuna ydinvoima on aiheuttanut vähiten ihmishenkien menetyksiä tuotettua energiayksikköä kohti[iii]. Lisäksi uudet reaktorit, joita nykyisin rakennetaan, ovat vielä paljon edellistä 1970- ja 1980-luvulla rakennettua sukupolvea turvalisempia. 

 

4. Ydinvoima tuottaa luotettavaa energiaa

Moderni yhteiskunta on riippuvainen jatkuvasta energiansaannista. Valtiotasolla sähköä kuluu varsin tasaisella ja ennustettavalla teholla, joskin vaihtelua on esimerkiksi vuoronkaudenajan ja vuodenajan mukaan. Ydinvoimalat sopivat erinomaisesti tuottamaan tätä yhteiskunnan käyttämää peruskuormaa, sillä hyvin pidetyt laitokset ovat käytössä usein yli 90 prosenttia ajasta.

5. Ydinvoiman ympäristövaikutukset ovat pienet

Ydinvoimaloissa tuotetaan pienellä alalla runsaasti energiaa. Yhden reaktorin tehon tuottamiseen energiapuuta kasvattamalla tarvitaan meillä pohjoisessa miljoonien hehtaareiden pinta-ala. Saasteet ja päästöt ympäristöön ovat merkityksettömän pieniä, ja niitä valvotaan eritäin tarkasti. Ydinpolttoaineen louhinta on usein kaivostoimintaa, mutta ei sellaisena sen ihmeellisempää kuin muukaan kaivostoiminta, josta moderni elämämme on riippuvaista. Koska ydinenergia on erittäin tiiviisti pakattua energiaa, tarvitaan polttoainetta todella vähän, ja siten myös kaivostoiminnan ympäristöjalanjälki on suhteellisen pieni moniin vaihtoehtoihin verrattuna.

6. Ydinvoima on cleantechiä parhaimmillaan

Ajattele teknologiaa, jolla voidaan tuottaa ihmisen koko elämän aikana käyttämä energia verraten pienellä määrällä polttoainetta. Ajattele teollisuudenalaa, joka kerää kaikki vähänkään haitalliset jätteensä tarkasti talteen ja huolehtii niiden säilyttämisestä. Samainen ala on myös kehittänyt menetelmät, jolla vaaralliset, pitkäikäiset jätteet voidaan käyttää uudestaan ja saada niistä vielä enemmän energiaa, samalla kun jätteiden määrää leikataan murto-osaan. Ala on huipputurvallinen, resurssitehokas, ei päästä paikallisia saasteita eikä kasvihuonekaasuja. Ydinvoima on missä tahansa vertailussa cleantechiä parhaimmillaan.

7. Ydinvoima on kustannustehokasta

Ydinvoimaloiden rakentaminen ei ole halpaa, mutta mihin tahansa vähäpäästöiseen energiantuotantomuotoon verrattuna ne eivät ole myöskään kalliita[iv]. Voimalaitokset ovat pitkäikäisiä; nyt rakennettava voimala voi hyvin pidettynä toimia ihmisiän. Käyttöikänsä aikana yksi voimala tuottaa valtavan määrän energiaa, ja se tekee sen varsin kohtalaiseen hintaan. Kun voimala on kerran rakennettu, sen operoiminen ja polttoainekustannukset ovat varsin maltilliset.

8. Ydinvoimateknologia kehittyy voimakkaasti

Nykyisin käytössä olevat reaktorityypit, yleisimpänä painevesireaktori (PWR) ja kiehutusvesireaktori (BWR), ovat vain yksi monista tavoista tuottaa ydinenergiaa. Alalla on viime vuosina herätty kehittämään voimakkaasti monia uudentyyppisiä reaktoreita. Suunnitteilla on pieniä reaktoreita, jotka kootaan usein tehdasvalmisteisista moduuleista, ja jotka voidaan kuljettaa paikan päälle vaikka rekoilla. On käytettyä ydinpolttoainetta ”syöviä” nopeita reaktoreita, erittäin korkeita lämpötiloja tuottavia reaktoreita, kaasujäähdytteisiä ja metallijäähdytteisiä reaktoreita. Näiden ydinpolttoaine voi olla pelletteinä, kuulina tai vaikka nestemäisenä sulaan suolaan sekoitettuna, ja niin edelleen. Ydinvoimateknologia on kaikkea muuta kuin vanhaa, menneen päivän teknologiaa. Tulevia sovelluksia löytyy sähköntuotannon lisäksi teollisuuden prosessilämmön, kaukolämmön, meriveden puhdistamisen tai vaikka vedyn valmistuksessa.

9. Ydinpolttoaine ei ole loppumassa

Uraanivarantoja on tiedossa nykykäytöllä ja -hinnoilla noin 80 vuoden tarpeisiin[v]. Se on poikkeuksellisen paljon millekään mineraalille. Uraania on pieniä pitoisuuksia kaikkialla; jopa merivedessä, jossa sitä on valtavia määriä. Kun uraanin hinta nousee, kasvavat myös sen varannot. Samalla polttoaineen käytön tehostaminen ja kierrättäminen nousee kilpailukykyisemmäksi, samaten kuin uudet reaktorimallit jotka hyödyntävät käytettyä ydinpolttoainetta, luonnonuraania tai sitä vielä paljon yleisempää toriumia ydinpolttoaineena. Eräänlaisen katon uraanin hinnalle asettaa merivesierottelun kustannus[vi], sillä valtamerissä uraania on niin paljon, että siitä ei tule pulaa vuosituhansiin.

10. Ydinvoima on välttämätöntä

Jos ihmiskunta haluaa pysäyttää ilmastonmuutoksen riittävän nopeasti, se tarvitsee valtavat määrät päästötöntä energiantuotantoa. Kaikilla tuotantotavoilla on omat pullonkaulansa ja heikkoutensa, ja energiatehokkuudellakin on omat rajansa ja kustannuksensa. Haaste on valtava. Meillä ei yksinkertaisesti ole varaa jättää käyttämättä mitään yksittäisiä työkaluja. Ydinvoima tarvitaan mukana energiantuotannon puhdistamisessa siinä missä muutkin vähähiiliset tuotantotavat. Tämä ei ole oma mielipide, vaan saman lopputuleman voi lukea lähes mistä tahansa kansainvälisestä aihetta käsittelevästä tutkimuksesta tai raportista. Ilmastonmuutoksen hillitsemisessä toimivien työkalujen kieltäminen tai vastustaminen on uhkapeliä ainokaisella planeetallamme.

Lähteet

[i] Lähde BP Statistical Review of World Energy 2015 - http://tinyurl.com/lxu3jmj

[ii] Lähde: IPCC AR5

[iii] Lähde: Markandya, A., & Wilkinson, P. (2007). Electricity generation and health. The Lancet, 370(9591), 979–990. doi:10.1016/S0140-6736(07)61253-7, sivu 981.

[iv] Kts esim IEA:n tuore arvio sähköntuotantotapojen hinnoittelusta https://www.iea.org/Textbase/npsum/ElecCost2015SUM.pdf

[v] Lähde Uranium 2014: Resources, Production and Demand - https://www.oecd-nea.org/ndd/pubs/2014/7209-uranium-2014.pdf

[vi] Arvioitu tällä hetkellä noin 300 dollariin / kilo, joka ei nostaisi ydinsähkön hintaa kovin merkittävästi, kenties muutamia prosentteja.

Juttua päivitetty 20.6.2016.

Energia & ilmastonmuutos

Energia & ilmastonmuutos

Suomi sai uudet energiasuositukset

Suomalaisten kuluttama energia tuotetaan valtaosin biopolttoaineilla, ydinvoimalla ja öljyllä. Näin todetaan Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n Suomea koskevassa maaraportissa, joka antaa suosituksia suomalaiselle energiapolitiikalle.

Energia & ilmastonmuutos

Ydinvoimakeskustelussa on omat kuvionsa

Miltä ydinvoimakeskustelu näyttää alan ulkopuolisen ympäristöaktivistin ja tietokirjailijan silmin? Fennosen vakioavustaja Rauli Partanen pohtii ydinvoimaviestinnän lainalaisuuksia.

Energia & ilmastonmuutos

Energiavallankumous antaa odottaa itseään

Eurooppa on energiavallankumouksen syntypaikka. Paitsi, että mitään kovin kummoista kumousta ei ole tapahtunut muualla kuin median otsikoissa ja päättäjien juhlapuheissa.

Energia & ilmastonmuutos

Ilmastopaketin ydinpalanen

Ydinvoima on tärkeä palanen ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa, jossa jokainen oikea askel on tarpeellinen.