Hanhikivi 1 - työmaalle valitut henkilöstön edustajat Jouni Karekivi ja Mikko Lehtelä ovat valmiina ydinvoimalaurakkaan.

- Tällainen tilaisuus tulee vain kerran elämässä, toteaa Mikko Lehtelä Fennovoiman uudessa työmaatoimistossa Pyhäjoella ja naurahtaa tyytyväisyyttään peittelemättä. Vuoden alussa hän ja kollegansa Jouni Karekivi astuivat uusiin saappaisiin ja aloittivat Hanhikivi 1 -ydinvoimalatyömaan ensimmäisinä luottamushenkilöinä: Lehtelä yhteisenä työsuojeluvaltuutettuna ja Karekivi yhteisenä luottamusmiehenä. Molemmilla on pitkä kokemus luottamustehtävistä, muun muassa rakennusalalta ja terästeollisuudesta.

- On hienoa päästä mukaan näin ainutlaatuiseen hankkeeseen ja olla alusta asti mukana vaikuttamassa siihen, että työsuhdeasiat isolla, kansainväliseksi kasvavalla työmaalla hoituvat suomalaiseen tapaan.

Vastaavan mittaluokan hankkeesta ei kummallakaan ole kokemusta, vaikka monta isoa työmaata takana onkin. Pohjoissuomalaisina miehet ovat iloisia Hanhikivi 1 -hankkeen kokoisesta investoinnista ja sen tuomista työpaikoista. Heille itsellensä uusi tehtävä on tilaisuus kehittyä luottamustehtävissä edelleen:

- Tässä meillä on tilaisuus kasvaa hankkeen mukana, Lehtelä tiivistää.

Osa työmaasopimusta

Ydinvoimalatyömaan yhteinen luottamusmies ja yhteinen työsuojeluvaltuutettu ovat yksi osa työmaasopimusta, jonka Fennovoima, laitostoimittaja RAOS Project Oy ja työmarkkinajärjestöt solmivat keväällä 2014. Sopimuksen tarkoitus on varmistaa, että ydinvoimalan rakentamisessa noudatetaan suomalaista lainsäädäntöä ja yhteistyökäytäntöjä, niin suomalaisten kuin ulkomaalaisten urakoitsijoiden ja niiden työntekijöiden kohdalla. Siinä sovitaan muun muassa tietojen vaihdosta, ongelmatilanteiden ratkaisusta, ammattiliittojen edustuksesta työmaalla sekä käytännön keinoista harmaan talouden estämiseksi.

Työmaasopimus tarkoittaa, että jo etukäteen on luotu yhteisymmärrys reilun pelin säännöistä.

- Työmaasopimus tarkoittaa, että jo etukäteen on luotu yhteisymmärrys reilun pelin säännöistä. Yhteiset säännöt ja menettelytavat varmistavat osaltaan työrauhan säilymisen koko työmaan pitkän elinkaaren ajan, sillä niiden varassa kiperämmätkin tilanteet voidaan ratkaista yhteistyössä. Reilut käytännöt takaavat myös, että kaikilla yrityksillä on tasapuoliset mahdollisuudet osallistua tarjouskilpailuihin, Fennovoiman kehityspäällikkö Juha Miikkulainen kuvailee.

- Työmaasopimus on yksi tärkeimmistä keinoista ehkäistä harmaata taloutta.

Samaa mieltä ovat tuoreet fennovoimalaiset luottamusmiehet. Heistä sopimuksen kaltainen yhteistyö antaa erinomaiset lähtökohdat paitsi projektin sujuvalle ja turvalliselle etenemiselle, myös heidän omiin tehtäviinsä.

- Ennakkoon sovitut pelisäännöt helpottavat kaikkien hankkeen osapuolten työtä, ja niihin on hyvä myös meidän nojata. Juuri tällaista yhteistyötä ja suunnitelmallisuutta parhaimmillaan tuhansia ihmisiä työllistävällä työmaalla tarvitaan.

Edustavat kaikkia työmaan työntekijöitä

Lehtelä ja Karekivi valittiin luottamustehtäviin Rakennusliiton esityksestä haastatteluiden jälkeen. Henkilövalinnat sai tehdä Rakennusliitto, koska se edustaa suurinta toimialaa Hanhikivi 1 -työmaalla. Muut työmaasopimuksessa mukana olevat ammattiliitot, Metalliliitto, Sähköliitto ja toimihenkilöiden Ammattiliitto Pro, saavat nimetä työmaalle liittokohtaiset luottamusmiehet, kun niiden oma raja toimialakohtaisista työntekijöistä työmaalla täyttyy.

Hanhikiven niemellä Lehtelä ja Karekivi edustavat tittelinsä mukaisesti kaikkia työmaan työntekijöitä ja valvovat puolueettomasti eri liittojen etua ja työmaasopimuksen täyttymistä. Jo nyt laitosalueella toimii noin 100 yritystä, ja päivittäin siellä käy töissä yli 160 henkilöä.

- Muutamien vuosien päästä määrät ovat toisenlaiset: enimmillään ydinvoimalaa rakentaa nelisen tuhatta henkeä.

Valvonta on tarkempaa kuin millään muulla työmaalla

Mittavan työntekijämäärän ja alihankintaverkoston hallintaa varten laitosalueella on käytössä työmaarekisteri sekä tiukka kulunvalvontajärjestelmä. Töihin alueelle pääsee vain Fennovoiman myöntämällä kulkuluvalla, jonka tarvitsee jokainen työntekijä henkilökohtaisesti. Kulkuluvan saaminen edellyttää, että urakoitsija on toimittanut Fennovoimalle vaaditut tiedot sekä yrityksestään että kustakin työmaalla työskentelevästä työntekijästä.

- Yrityksen kohdalla tämä tarkoittaa tilaajavastuulain mukaisia tietoja, työntekijäkohtaisesti taas tarvitaan paitsi henkilötiedot, myös esimerkiksi suomalainen veronumero ja tieto läpäistystä huumausainetestistä. Myös Fennovoiman järjestämä työmaan tulokoulutus täytyy olla jokaisella hyväksytysti suoritettu, Miikkulainen kertoo.

Vaaditut tiedot urakoitsija pääsee täyttämään työmaarekisteriin, kun sillä on voimassa oleva urakkasopimus työmaalla toimivan yrityksen kanssa.

- Valvonta on tarkempaa kuin millään muulla työmaalla, ja niin pitää ollakin. Turvallisuus ennen kaikkea, Karekivi toteaa.