Pyhäjoki & lähiseutu
Fennonen-Katinka Kayhko

Tervetuloa Pyhäjoelle -hankkeen projektipäällikkö Katinka Käyhkö kertoo, että Pyhäjoella riittää runsaasti tapahtumatarjontaa niin uusille kuin vanhoillekin asukkaille. Kuva: Toni Pallari

Miksi Pyhäjoella kannattaa asua?

Projektipäällikkö Katinka Käyhkö kertoo, mitä Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke tuo paikkakunnalle.

Mikä on Tervetuloa Pyhäjoelle -hanke?

Tervetuloa Pyhäjoelle on Euroopan sosiaalirahaston tukema projekti, joka valmistelee Pyhäjokea Hanhikivi 1 -hankkeen tuomiin muutok­siin ja auttaa uusia tulokkaita kotou­tumaan kuntaan. Tavoitteemme on, että jokaisella uudella asukkaalla olisi paikallinen kaveri, kun hän menee ensimmäistä kertaa esimerkiksi jää­kiekkomatsiin tai sienimetsään.

Ketkä ovat mukana hankkeessa?

Minä vastaan hankkeen hallinnoin­nista, koulutuksista ja yritysyhteis­työstä ja kollegani Tanja Ryymin yhdistys- ja TE-yhteistyöstä sekä tapahtumien järjestelyistä. Apu­namme ovat myös venäjänkielen­taitoiset kokemusasiantuntijamme Alja Langinen ja Lena Kurikka.

Miten toiminta näkyy kunnassa?

Syksyllä järjestimme Syyään yhesä! -tapahtuman, johon osallistui pai­kallisten lisäksi muun muassa venä­läisiä, latvialaisia, virolaisia, vietna­milaisia ja brittejä. Lisäksi järjes­tämme koulutuksia, työpajoja ja kielten opiskelua tandem-menetel­mällä. Rakennamme myös luotsi- ja kaveritoimintaverkostoa. Suunnit­teilla on muun muassa metsästys- ja kalastuskursseja ja -retkiä.

Tavoitteemme on, että jokaisella uudella asukkaalla olisi paikallinen kaveri, kun hän menee ensimmäistä kertaa esimerkiksi jää­kiekkomatsiin tai sienimetsään.

Miten hanke hyödyttää kaikkia pyhäjokisia?

Tapahtumat ovat kaikille avoimia, ja niissä voi tutustua uusiin ihmisiin. Olemme paikallisten tukena, kun he kehittävät omaa tekemistään, esi­merkiksi kääntävät yhdistyksensä verkkosivut englanniksi. Autamme myös yrityksiä luo­maan uusia palveluita asukkaille ja rekrytoimaan kansainvälisiä osaajia.

Miksi Pyhäjoella kannattaa asua?

Pyhäjoella asuu mukavia ihmisiä. Kylillä kaikki tervehtivät tuntemat­tomiakin. Meillä on myös paljon kaunista luontoa, ja Pyhäjoelta löy­tyy kokoonsa nähden uskomatto­man paljon tekemistä.

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoen piuhamiehessä riittää virtaa

Sähköpalvelu Anttilan asentajat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi Pyhäjoella ja naapurikunnissa. Heidän taitonsa ovat käytössä myös Hanhikivi 1 -työmaalla ja oman maakunnan ulkopuolella.

Pyhäjoki & lähiseutu

Toivo tuo kulttuurit yhteen

Raahen Monikulttuuriyhdistys Toivo ry auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan ja järjestää monipuolista harrastustoimintaa kaikenikäisille. Fennovoima on tukenut yhdistystä jo kolmen vuoden ajan.

Pyhäjoki & lähiseutu

Kotiseuturakkaat Kuvanaiset ikuistavat Pyhäjokea

Jaana Hämäläinen ja Eila Kultala tallettavat Pyhäjoen kylämaisemaa ihmisten mieliin kirjoilla ja käsitöillä. Heidän yrityksensä Kuvanaiset on valmistanut Fennovoimalle räätälöityjä liikelahjoja.

Pyhäjoki & lähiseutu

Ollinmäki valmistuu yritystontti kerrallaan

Pyhäjoen kuntakeskuksen tuntumassa oleva Ollinmäen yrityskylä on suurten lukujen alue. Hanhikivi 1 -työmaa ja alueen kasvumahdollisuudet ovat houkutelleet paikalle uusia yrityksiä.