Pyhäjoki & lähiseutu

Hanhikiven niemellä sijaitseva siirtolohkare on Museoviraston suojelema muinaisjäännös. Kuva: Jarmo Tyyskä

Muinaisjäännös edellyttää ihmisen kädenjälkeä

Kovakin kivi voi murentua. Hanhikiven niemen siirtolohkareen tulevaisuus on kuitenkin turvattu, sillä Fennovoima osallistuu Hanhikiven suojeluun.

Hanhikiven niemen pohjoisosassa sijaitseva siirtolohkare on enemmän kuin pelkkä kivi soistuneen metsän keskellä, sillä Museoviraston valvoma Hanhikivi on merkittävä muisto Ruotsin ja Novgorodin välisestä keskiaikaisesta rajasta. 

Ajan hammas puree armotta meihin kaikkiin, myös muinaismuistolain suojelemiin muinaisjäännöksiin. Museoviraston intendentti Olli Soininen korostaa suojelun ja valvonnan lisäksi hoidon merkitystä, sillä ilman jatkuvaa huolenpitoa muistot menneistä sukupolvista haalistuvat tai häviävät.

– Muinaisjäännökset ovat ihmisten tekemiä ja niiden säilyminen vaatii ihmisten käsiä. Ilman hoitoa luonto tuhoaa muinaisjäännökset – tavalla tai toisella, Soininen sanoo.

Hämeenlinnassa asuva Museoviraston intendentti Olli Soininen vastaa Hanhikivi-siirtolohkareen suojelusta. Kuva: Raisa Ranta

Rajana Hanhikivi

Hanhikivi on yksi Suomen noin 30 000 muinaisjäännöksestä, joiden olemassaolon Museovirasto on rekisteröinyt. Historian tutkijoiden mukaan Pyhäjoen siirtolohkare on yksi vanhempia tunnettuja Suomen ja Venäjän välisiä rajamerkkejä.

Vierailijat ohjataan aidattua polkua pitkin muinaisjäännökselle

Vuosisatojen historiastaan ja suojaisasta sijainnistaan huolimatta siirtolohkare ei ole säästynyt ilkivallalta. Soininen kertoo, että muinaismuistolakia on rikottu, sillä kiven päällä olevia kaiverruksia on korostettu valkoisella ja keltaisella maalilla. Lisäksi Hanhikiven päälle on rakennettu luvattomat puuportaat.

Fennovoima suojelee kiveä

Kiven tulevaisuus on kuitenkin turvattu, sillä Fennovoima osallistuu valtakunnallisesti merkittävän muinaisjäännöksen suojeluun. Yritys laatii alueelle Museoviraston sekä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristöviraston hyväksymän ympäristönhoitosuunnitelman, purkaa portaat ja varmistaa esteettömän pääsyn kivelle.

Vaikka Hanhikivi jää osittain rakennettavan ydinvoimalan liikkumis- ja oleskelualueen aidan sisäpuolelle, ohjataan vierailijat tulevaisuudessa matalalla aidalla rajattua polkua pitkin muinaisjäännökselle. 

– Uskon, että tahallisen tai tahattoman ilkivallan mahdollisuus pienenee huomattavasti Hanhikivi 1 -hankkeen myötä, Hanhikiven hoidosta vastaava Soininen toteaa Fennovoiman roolista.

Turvallisuus tärkeintä

Pyhäjoen muinaisjäännökselle kulkeminen on väliaikaisesti estetty, sillä Hanhikiven niemi on Fennovoiman työmaa-aluetta. Rajoituksella yhtiö haluaa varmistaa työmaa-alueen turvallisuuden.

Vaikka siirtolohkaretta ei voi ihailla ydinvoimalan rakentamisaikana, helpottuu muinaisjäännöksen näkeminen tulevaisuudessa, sillä Museoviraston ja Fennovoiman yhteistyö varmistaa esteettömän kulkuyhteyden. Vuosienkin odottaminen palkitaan lopulta, koska muinaisjäännösten näkeminen ei ole itsestäänselvyys.

– Muinaisjäännöksiä sijaitsee myös alueilla, jotka ovat virallisesti yleisöltä suljettuja ja edellyttävät erilisiä kulkulupia. Näitä suljettuja alueita ovat esimerkiksi puolustusvoimien käytössä olevat alueet.

Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla, joka kieltää esimerkiksi muinaisjäännösten kaivamisen ja peittämisen. Hanhikiven päälle rakennetut puuportaat ovat esimerkki muinaismuistolain rikkomisesta. Kuva: Jarmo Tyyskä

Oikeudet sisältävät myös velvollisuuksia

Kokonaan yleisöltä suljetut alueet ovat kuitenkin poikkeuksellisia, sillä suuri osa muinaisjäännöksistä sijaitsee yksityisten maanomistajien maa-alueilla. Niihin, kuten valtion mailla sijaitseviin jäännöksiin, voi tutustua jokamiehenoikeuksilla.

Soininen muistuttaa, että jokamiehenoikeuksista huolimatta maanomistajien luvan pyytäminen on kohteliasta.

– Useat muinaisjäännökset sijaitsevat esimerkiksi karjan laidunalueilla tai pihoilla. Tällöin kulkijoiden kannattaa pyytää omistajilta lupa alueilla liikkumiseen, sillä jokamiehenoikeuksiin kuuluu velvollisuus välttää häiriön aiheuttamista asutukselle.

Mikä on muinaisjäännös?

  • Muinaisjäännökset ovat maassa tai vedessä säilyneitä muinaisia rakenteita tai irtaimia esineitä, jotka kertovat aiempien sukupolvien elämisestä, asumisesta, liikkumisesta, elinkeinojen tai uskonnon harjoittamisesta sekä kuolleiden hautaamisesta.
  • Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla, joka kieltää esimerkiksi muinaisjäännösten kaivamisen ja peittämisen.
  • Pyhäjoen ja Raahen rajalla sijaitseva Hanhikivi on hakkauksin merkitty valtava, noin 6 metriä korkea siirtolohkare Hanhikiven niemen pohjoisosassa.
  • Kiven päälle on tehty kaiverruksia, kuten N 14, N ja kruunua muistuttava merkki sekä viivoja. Lisäksi kiven päälle on kaiverrettu ilmeisesti vuosilukua ilmoittava merkintä 1770.
  • Hanhikiveä pidetään merkittävänä muistona Ruotsin ja Novgorodin välisestä keskiaikaisesta raja-alueesta. Kyseessä on siten yksi vanhimpia tunnettuja Suomen ja Venäjän välisiä rajamerkkejä. Rajakivi liittyy siihen kaiverretun vuosiluvun perusteella myös 1700-luvun loppupuolen rajakäyntiin.
  • Kivi on sijainnut aikoinaan meressä, mutta tällä hetkellä se sijaitsee soistuneessa koivu- ja pajumetsässä.

Lähde: Museovirasto

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoen piuhamiehessä riittää virtaa

Sähköpalvelu Anttilan asentajat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi Pyhäjoella ja naapurikunnissa. Heidän taitonsa ovat käytössä myös Hanhikivi 1 -työmaalla ja oman maakunnan ulkopuolella.

Pyhäjoki & lähiseutu

Toivo tuo kulttuurit yhteen

Raahen Monikulttuuriyhdistys Toivo ry auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan ja järjestää monipuolista harrastustoimintaa kaikenikäisille. Fennovoima on tukenut yhdistystä jo kolmen vuoden ajan.

Pyhäjoki & lähiseutu

Kotiseuturakkaat Kuvanaiset ikuistavat Pyhäjokea

Jaana Hämäläinen ja Eila Kultala tallettavat Pyhäjoen kylämaisemaa ihmisten mieliin kirjoilla ja käsitöillä. Heidän yrityksensä Kuvanaiset on valmistanut Fennovoimalle räätälöityjä liikelahjoja.

Pyhäjoki & lähiseutu

Ollinmäki valmistuu yritystontti kerrallaan

Pyhäjoen kuntakeskuksen tuntumassa oleva Ollinmäen yrityskylä on suurten lukujen alue. Hanhikivi 1 -työmaa ja alueen kasvumahdollisuudet ovat houkutelleet paikalle uusia yrityksiä.