Fennolaiset

Projektiyksikön johtaja Jouni Takakarhu (oik.) ja tietohallinto-osaston johtaja Mikko Virtanen nimitettiin Fennovoiman johtoryhmän jäseniksi huhtikuun alussa. Kuva: Junnu Lusa

Myönteistä virettä

Jouni Takakarhu ja Mikko Virtanen vahvistavat Fennovoiman johtoryhmää. Nimitykset ovat osa organisaatiomuutosta.

Fennovoima on muuttanut organisaatiorakennettaan huhtikuun alussa ja muodostanut uuden laitostoiminnot-yksikön. Muutos on osa kehitysohjelmaa, jonka tarkoituksena on varmistaa Hanhikivi 1 -hankkeen eteneminen uuden aikatauluarvion mukaisesti.

– Kehitysohjelmamme ei ole vain Fennovoiman sisäinen, vaan koskee koko Hanhikivi 1 -hanketta. Olemme keskustelleet yhdessä laitostoimittajan kanssa muutoksista, joita odotamme näkevämme koko hankkeessa, sanoo Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki.

Kehitysohjelman päätavoitteet ovat turvallinen laitos ja tasokas turvallisuussuunnittelu, rakentamisvalmius ja teknisen suunnittelun eheys, laadukas toteutus ja toimitusketjun suorituskyky sekä käyttövalmius ja vahva turvallisuuskulttuuri. Kehitysohjelma alkoi vuoden 2018 lopussa.

Selkeitä vastuualueita

Fennovoiman organisaatio muodostuu nyt kolmesta yksiköstä. Uuden laitostoiminnot-yksikön lisäksi kolmijalan muodostavat projekti- ja tukitoiminnot. Yhtiön palveluksessa työskentelee tällä hetkellä noin 370 työntekijää.

Laitostoiminnot-yksikkö vastaa laitostoimituksen turvallisuuden sekä suunnittelun, toteutuksen ja käyttövalmiuden arvioinnista. Yksikön vetäjä on tekniikan tohtori Timo Okkonen, joka on aiemmin toiminut Fennovoiman kehitysjohtajana. Okkonen jatkaa edelleen yhtiön johtoryhmän jäsenenä.

Projektitoiminnot-yksikön tehtävänä on varmistaa laitostoimituksen eteneminen sopimuksen ja aikataulun mukaisesti. Projektiyksikön johtajaksi on nimitetty diplomi-insinööri Jouni Takakarhu. Aiemmin hänet oli nimitetty vt. projektijohtajaksi. Myös Takakarhu jatkaa johtoryhmän jäsenenä.

Tukitoiminnot säilyvät miltei ennallaan, lukuun ottamatta laatuyksikköä, joka toiminta hajautetaan osittain muihin yksiköihin. Samalla tukitoimintoihin muodostetaan uusi tietohallinto-osasto, jonka vetäjäksi ja johtoryhmän jäseneksi on nimitetty diplomi-insinööri Mikko Virtanen.

Hemminki näkee, että Fennovoiman organisaatiomuutokset tuovat myönteistä virettä kaikille osapuolille.

– Kehitysohjelman ja organisaatiomuutoksen tavoitteena on selkeyttää vastuita organisaatiossa, parantaa yhteistoimintaa laitostoimittajan kanssa ja varmistaa valmiutemme siirtyä seuraaviin vaiheisiin Hanhikivi 1 -hankkeessa.

Fennolaiset

Fennolaiset

Ristikon ratkaisu

Fennosen lehden numeron 2/2020 lopussa julkaistiin ristikko. Täältä löydät ristikon ratkaisun.

Fennolaiset

Fennovoima lahjoittaa hyvää joulumieltä

Fennovoima osallistuu vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Lahjoitamme joulukorttirahamme nyt neljättä kertaa Hyvä Joulumieli -keräykseen.