Hanke & työmaa

Pohjois-Suomen verontarkastusyksikön projektipäällikkö Jarmo Lahdenperä sekä veroasiantuntijat Leena Harri ja Riikka Taavettila kertoivat verotuksen yksityiskohtia Hanhikivi 1 -työmaan urakoitsijoille lokakuussa. Kuva: Jaani Föhr

Myös verottaja valmistautuu suururakkaan

Verottaja haluaa varmistaa, että Hanhikivi 1:n rakentamiseen osallistuvien yritysten ja työntekijöiden verotus sujuu virtaviivaisesti ja täsmällisesti. Sujuvuus on tärkeää, sillä ilman veronumeroa työmaalle ei pääse.

Verohallinto ja Fennovoima työskentelevät tiiviissä yhteistyössä varmistaakseen, että Hanhikivi 1 -työmaalla kaikki sujuu suomalaisten vaatimusten mukaisesti. Verohallinto on mukana varmistamassa, että veropalvelut vastaavat poikkeuksellisen suuren rakennushankkeen tarpeita ja että myös ulkomaisilla yrityksillä ja työntekijöillä on riittävän ajoissa tiedot verotuksen yksityiskohdista.

- On selvää, että kuuden-seitsemän miljardin euron hankkeen rahavirrat tuottavat myös paljon veroeuroja. Meidän tavoitteemme on, että tästä rahavirrasta verot peritään oikeaan aikaan ja oikean määräisenä ja että verotulot kohdistuvat oikeaan maahan, Pohjois-Suomen verontarkastusyksikön projektipäällikkö Jarmo Lahdenperä sanoo.

Lahdenperä arvioi, että työmaalla voi olla parhaimmillaan samanaikaisesti 4000 työntekijää. Se edellyttää myös Verohallinnon prosesseilta ketteryyttä.

- Esimerkiksi ulkomaisella työntekijällä pitää olla suomalainen henkilötunnus sekä veronumero. Muutoin ei pääse sisälle työmaalle. Jos rekisteröinti ei toimi sujuvasti, viiveet maksavat ennen kaikkea yrityksille, mutta myös Verohallinnolle.

Verottaja jalkautuu työmaalle

Verohallinnon toimintojen sujuvuutta hiotaan, kun asiantuntijat jalkautuvat voimalan työmaalle vuoden 2018 loppuun kestävässä Hanhikivi-verotusprojektissa. Sen tarkoituksena on varmistaa työmaan tarpeisiin sopivien veropalvelujen sujuvuus.

Verokäytännöistä tiedotetaan ulkomaisille yrityksille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Verovalvonnassa tehdään kansainvälistä yhteistyötä muiden maiden veroviranomaisten kanssa. Yhteistyöllä pyritään varmistamaan, että ulkomaisten yritysten ja työntekijöiden tuloja verotetaan siinä valtiossa kuin pitääkin. 

- Suomen lainsäädännössä verotusoikeus tulee hyvin nopeasti. Esimerkiksi tietyistä maista tulevat ulkomaiset vuokratyöntekijät maksavat Suomeen verot ensimmäisestä eurosta alkaen.

Lahdenperä huomauttaa, että Verohallinto ja Fennovoima ovat tehneet yhteistyötä jo vuodesta 2011. Lisäksi 2014 voimaan tullut ilmoitusvelvollisuus rakentamispalveluiden käytöstä on vahvistanut Verohallinnon ja urakoiden tilaajien otetta harmaan talouden kitkemiseksi maanlaajuisesti.

- Hanhikivi 1 -urakan työmaarekisteri on hyvä esimerkki siitä, että työmaan omalla tiukalla kontrollilla on aina tervehdyttävä vaikutus myös veroasioista huolehtimiseen. Kun työmaalla on liikesalaisuuksia ja korkean suojeluvaatimusten tietoja, henkilörekisterit ovat hyvässä kunnossa, ja se palvelee myös verottajan intressejä.

Työskentelykulttuuri kehittyy

Lahdenperä huomauttaa, että pohjimmiltaan kyse on terveestä työskentelykulttuurista, jossa kaikki työt hoidetaan asianmukaisesti. Sitoutuminen työsuojeluun ennakoi myös muiden velvoitteiden säntillistä hoitamista.

- Kun toiminnassa tähdätään siihen, että työmaalla ei satu yhtään tapaturmaa, sama ajattelu on helppo siirtää siihen, että kun hoidat veroasiat kuntoon, niin nukut yösi hyvin.

Verohallinnon virkailijat palvelevat jatkossa myös pop up -palvelupisteessä Fennovoiman koulutusrakennuksessa. Verohallinnon ja muiden viranomaisten käyttöön osoitetut palvelutilat ovat jo valmiina.

Projektissa on myös kehittämisnäkökulma: Verohallinto muokkaa erityisesti digitaalisia työkalujaan.

- Analysoimme jatkuvasti kertyvää tietoa, ja jos esimerkiksi rekisteröinnissä esiintyy paljon virheitä, tiedämme täsmentää sitä koskevaa ohjausta ja neuvontaa.

 

Hanke & työmaa

Hanke & työmaa

Fennovoiman yrityskylän tontit vuokrattavissa  

Hanhikiven niemellä sijaitsevan Fennovoiman yrityskylän tontit ovat nyt Pyhäjoen tonttipörssissä. Alue on suunniteltu yrityksille, jotka ovat mukana Hanhikivi 1 -hankkeessa tai palvelevat sen urakoitsijoita.