Energia & ilmastonmuutos

Ydinvoimaoperaattorien järjestön WANOn puheenjohtaja Jacques Régaldo tutustui Hanhikivi 1-työmaahan joulukuussa. Hänen mielestään Fennovoima näytti hyvää esimerkkiä liittymällä järjestöön varhaisessa vaiheessa. Jäsenet jakavat keskenään ydinvoimaloiden turvallisuuteen liittyviä tietoja ja parhaita käytäntöjä. Kuvat: Mikko Törmänen

Oppia ikä kaikki – parhaat käytännöt jaetaan kansainvälisessä yhteistyössä

Yhdessä olemme vahvempia. Näin kiteyttää ydinvoimaloiden turvallisuuteen keskittyvän WANOn puheenjohtaja Jacques Régaldo organisaationsa tavoitteita. Fennovoima liittyi järjestön jäseneksi jo kaksi vuotta sitten. Yhtiössä haluttiin olla liikkeellä hyvissä ajoin.

Vuonna 1989 perustettuun WANOon (World Association of Nuclear Operators) kuuluu kaupallisia toimijoita kaikkiaan 34 maasta. WANO keskittyy ydinvoimaloiden turvallisuusasioihin ja jakaa siitä tietoa jäsenilleen.

– Voimme oppia toisiltamme ja kehittää turvallisuusasioihin parhaita käytäntöjä, sanoo puheenjohtaja Jacques Régaldo, joka vieraili Suomessa joulukuussa. 

Régaldo itsellään on pitkä kokemus energia-alalta, sillä hän on toiminut 32 vuotta globaalin energiakonserni EDF:n palveluksessa useissa eri johtotehtävissä. Nykyisin hän toimii tuotannosta ja tekniikasta vastaavan liiketoimintaryhmän vanhempana varapääjohtajana (Operating Senior Vice President of the Generation and Engineering Division).

Ankkurit pohjaan 

Valtavat dumpperit kuljettavat kiviainesta Pyhäjoella laajalla Hanhikivi 1 -työmaalla. Haastatteluaamuna Régaldo on juuri käynyt tutustumassa työmaa-alueeseen.

– Oli todella mielenkiintoista päästä tutustumaan työmaahan, hän kertoo. 

Régaldo toivoo, että kaikki uudet ydinvoimayhtiöt liittyisivät yhdistykseen jo toiminnan alkuvaiheessa.

– Keskustelimme Fennovoiman edustajien kanssa jo hankkeen varhaisessa vaiheessa yhtiön liittymisestä jäseneksi ja solmimme yleissopimuksen.

WANO haluaa ankkuroida toimintaansa kaikki uudet ydinvoimayhtiöt, koska siitä on molemminpuolista hyötyä.

– Mitä aikaisemmin voimayhtiöt liittyvät yhdistykseen, sitä varhemmin niillä on mahdollisuus saada turvallisuuteen liittyvää tietoa sekä niin tukea toisia operaattoreita kuin oppia näiltä.

Valmennusta koko toimitusketjulle

Hanhikivi 1 -työmaalla rakennetaan parhaillaan infraa sekä apu- ja tukirakennuksia. 

– Suomenvierailuni aikana keskustelin turvallisuuteen liittyvistä asioista niin toimitusjohtajan kuin hallituksen puheenjohtajankin kanssa, Régaldo kertoo. 

Käsiteltäviä asioita oli muun muassa WANOn toteuttama niin sanottu teknologisen tuen tavoite (technical support mission). Se on keskeisimpiä työkaluja, jolla yhdistys kehittää ydinvoimaloiden turvallisuuskulttuuria.

– Tärkeää on se, miten oikeaan turvallisuuskulttuuriin koulutetaan niin, että sitä voidaan soveltaa käytäntöön jo projektin alussa.

Voimalan pitää olla pitkälle suunniteltuna siinä vaiheessa, kun rakentamislupaa anotaan. 

– Myös alihankkijoiden on tiedettävä turvallisuusmarginaalit koko työmaa ja rakentamisvaiheen aikana. Toimittajatkin valmennetaan, samoin kuin koko henkilöstö. Turvallisuusseuranta jatkuu koko voimalan eliniän ajan.

Parhaisiin käytäntöihin

WANO ei sinänsä edistä ydinvoiman rakentamista vaan keskittyy ainoastaan turvallisuuteen.

– Sillä ei ole väliä, onko maailmassa yksi tai kaksi reaktoria, tai vaikka tuhat. Mutta ilmeistä on, että ilmastonmuutoksen vuoksi monet maat pitävät ydinvoimaa yhtenä osana energiapaletissaan, Régaldo toteaa.

Tshernobylin ja Fukushiman Daiichin ydinvoimaonnettomuudet ovat vaikuttaneet myös WANOn toimintaan. Järjestö perustettiin Tshernobylin onnettomuuden jälkeen. Fukushiman jälkeen toimintaa on uudistettu useissa vaiheissa. Turvallisuustyö uusissa hankkeissa alkaa entistä aikaisemmin.

Järjestö on kehittänyt keskuudessaan esimerkiksi parhaita käytäntöjä. Régaldo kertoo, että uusiin työkaluihin kuuluu myös turvallisuustilanteiden arviointi. Sen tekevät toisista voimayrityksistä tulevat henkilöt, niin kutsutut peer review -asiantuntijat eli vertaisarvioijat.

Myös Fennovoimassa tehdään tällainen evaluointi, ja alan parhaita käytäntöjä tuodaan yhtiöön.

– Uusissa ydinvoimaprojekteissa sovellamme yksilöllistä ja erittäin tarkkaa uuden yksikön avustusohjelmaa. Ohjelma käynnistyy jopa ennen kuin ensimmäiset betonit on valettu (first concrete), Régaldo kertoo.

Kuinka turvallista sitten on rakentaa ydinvoimaa Suomeen?

– Suomi ei ole Kiina tai Japani, ja riskit ovat monessa suhteessa alhaisemmat. Hanhikivi 1 projekti on kuitenkin ottanut huomioon muun muassa Fukushiman antamat opit.

Tästä esimerkkinä Régaldo mainitsee ydinvoimalan laitospaikan perustason noston viiteen metriin merenpinnasta siltä varalta, että joskus tuhansien vuosien päästä merenpinta nousisi. 

Kulttuurieroja tasoitetaan

WANOlla on toimistoja eri puolilla maailmaa, myös Venäjällä. Hankikivi 1:n laitostoimittaja on RAOS Project, joka on osa venäläistä Rosatom-konsernia. 

– Järjestöllä on jäseniä kymmenistä eri maista. On luonnollista, että maiden välillä on kulttuurieroja. Näin on myös Suomen ja Venäjän välillä. Muistuttaisin kuitenkin, että Venäjällä ja Rosatomilla on huomattava kokemus uusista projekteista ulkomailla, samoin VVERpainevesireaktoreista, Régaldo sanoo.

Järjestön sisäisenäkin tavoitteena on yhdistää eri kulttuureita ja lisätä yhteisymmärrystä. Sen vuoksi organisaatio järjestää esimerkiksi koulutusta, jonka avulla opitaan vertailemaan operaattorien (benchmarking) kesken turvallisuuteen liittyviä käytäntöjä.

– Kursseillemme tulee henkilöitä eri maista, ja näin opimme ymmärtämään toisiamme paremmin.

Tämä on tärkeää, sillä WANO on voimaloiden kumppanina koko niiden eliniän ajan, oli se sitten 30 tai 50 vuotta.
 

 

Energia & ilmastonmuutos

Energia & ilmastonmuutos

Mikä ihmeen pienreaktori?

Ydinvoimalat mielletään yleensä valtaviksi laitoksiksi. Harva tietää, että pieniä ydinreaktoreita on rakennettu paljon enemmän kuin isoja voimalaitoksia.

Energia & ilmastonmuutos

Suomi tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa

Pelkästään sähköautojen yleistyminen lisää tulevaisuudessa Suomen sähköntarvetta vähintään Hanhikivi 1 -voimalaitoksen vuosituotannon verran. Puhtaan energiantuotannon kysyntää vauhdittaa myös tuontisähkön käytön vähentyminen.

Energia & ilmastonmuutos

Puhdasta vetyä ydinvoimalla

Vety on paitsi maailman yleisin alkuaine myös potentiaalinen päästöttömän energian varastoija.

Energia & ilmastonmuutos

Ydinvoima keskellä energiamarkkinoiden murrosta

Sitkeästi elävän myytin mukaan ydinvoima soveltuu vain sähkön tasaiseen tuotantoon. Ydinvoimalla voi kuitenkin tehdä myös kuormanseurantaa eli reagoida joustavasti kysynnän vaihteluihin.