Hanke & työmaa

Satu Sonkajärvi, Olli-Pekka Pirilä, Mikko Lehtelä ja Jesse Hakala haluavat ehkäistä kaikki työtapaturmat työmaalla. Kuva: Heidi Laikari

Tavoitteena nolla työtapaturmaa

Fennovoiman rakennustyömaan työsuojelutiimissä on kolme jäsentä: työsuojelupäällikkö Olli-Pekka Pirilä, työsuojelun asiantuntija Satu Sonkajärvi ja kesäharjoittelija Jesse Hakala. Arvokkaan lisän tiimiin tuo myös työsuojeluvaltuutettu Mikko Lehtelä, joka toimii läheisessä päivittäisessä yhteistyössä muun tiimin kanssa.

Yhtenä merkkinä tiimin hyvästä työstä oli helmikuussa 2017 Fennovoimalle myönnetty OHSAS 18001 -sertifiointi. Kyseessä on kansainvälinen työsuojelustandardi, joka asettaa vaatimuksia yhtiön työsuojelukäytännöille ja työsuojelutoiminnan johtamiselle. Sertifiointi ei ole vain merkki lakisääteisten vaatimusten täyttymisestä, vaan kertoo Fennovoima sitoutumisesta turvallisen työympäristön varmistamiseen.

Ei vakavia onnettomuuksia tänä vuonna

Fennovoiman työturvallisuuskehitys näyttää erittäin hyvältä. Vuonna 2015 Hanhikiven työmaalla tapahtui kuusi poissaoloihin johtanutta onnettomuutta. Seuraavana vuonna vastaavia onnettomuuksia oli kolme, ja vuoden 2017 aikana niitä ei ole sattunut vielä yhtään.

– Haluamme ehkäistä kaikki työtapaturmat Hanhikivi 1 -työmaalla. Tavoite vaikuttaa hurjalta, koska projekti on pitkä ja valtavan laaja. Työtä onkin tehtävä paljon, päivä kerrallaan. Kaikki tietävät, että työtapaturmat on mahdollista välttää. Kuka tahansa pystyy tekemään päivän töitä ilman tapaturmia. Kun näitä yhden päivän tapaturmattomia jaksoja saadaan paljon peräkkäin, saavutetaan tapaturmattomia kuukausia ja vuosia, Olli-Pekka Pirilä sanoo.

Hyvän työturvallisuuden kulmakivet

Fennovoiman työsuojelutiimin mukaan hyvän työturvallisuuden kulmakiviä ovat yhteistyö, avoimuus, vastuunotto ja sitoutuminen. Tarpeettomia sääntöjä halutaan välttää, sillä ne voivat kääntyä tavoitteita vastaan.

- Kaikkien on ymmärrettävä työturvallisuuden tärkeys ja otettava vastuuta toiminnastaan – ja puututtava myös muiden työntekijöiden vaaralliseen toimintaan.

Työsuojelutiimi soveltaa samoja myös omaan työhönsä:

- Vaikka meillä jokaisella on tietyt erityiset vastuualueet työssämme, emme voi jäädä omiin bunkkereihimme. Annamme toisillemme tukea ja jaamme tietoa avoimesti, niin että yhden poissa ollessa toinen pystyy hoitamaan hänen tehtävänsä. Tietoa panttaamalla emme voi onnistua. Sen sijaan pyrimme oppimaan toisiltamme. Hoidamme tehtäviä usein yhdessä, koska silloin esiin tulee ideoita, joita kumpikaan ei olisi keksinyt yksin.

Jakaminen on välittämistä – yhteistyöllä onnistumme

Tietojen jakaminen ei ole tärkeää vain työsuojelutiimin sisällä. Se on avaintekijä koko työmaalla.

- Ilmoitamme onnettomuuksista ja vähältä piti –tilanteista kaikille Hanhikivi 1 -työmaan työntekijöille. Se auttaa muita välttämään samoja virheitä, Olli-Pekka sanoo.

Myös yhteistyö laitostoimittajan ja alihankkijoiden kanssa on tärkeää: se on itse asiassa ainoa mahdollinen tapa toimia.

- Fennovoima, RAOS ja Titan-2 toimivat yhteistyössä, jotta kaikki tieto ja osaaminen voidaan jakaa projektin sisällä riippumatta siitä, minkä yrityksen palveluksessa kukin on. Teemme viikoittain yhteisiä työmaakierroksia ja kokoonnumme samoin joka viikko puhumaan työmaan turvallisuuteen liittyvistä asioista ja miettimään kehityskohteita, Olli-Pekka jatkaa.

Hanke & työmaa

Hanke & työmaa

Kovaa laatua ydinvoima-alalle

Ydinvoima-alan toimitukset ovat pattijokisen SKM Servicen referenssilistan kruununjalokivi. Hanhikivi 1 -työmaalle yritys on tehnyt varavesisäiliö- ja pumppaamoaseman.

Hanke & työmaa

Toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi

Fennovoima rajoittaa toistaiseksi vieraiden pääsyä kaikkiin toimitiloihin sekä Helsingissä että Pyhäjoella. Yhtiö ei myöskään järjestä työmaavierailuja Hanhikivi 1 -työmaalle.