Fennolaiset

Kirjoittaja Inkeri Kerola on raahelainen vaikuttaja ja entinen kansanedustaja. Kerola toimii Fennovoiman yhteiskuntasuhteiden konsulttina. Kuva: Tiina Lämsä

Tervetuloa uuteen aikakauteen!

Hanhikivi 1 -työmaa houkuttelee muuttajia Pyhäjoelle ja lähiseudulle. Inkeri Kerola bloggaa alueen valmistautumisesta uusien asukkaiden tuloon.

Pohjois-Pohjanmaalta löytyy niin kulttuuria, luontoa kuin kaupunkikeskusten elämyksiäkin. Meri on läsnä. 

Ajettaessa 8-tietä Kokkolasta Ouluun ja taas Pyhäjoelta sisämaahan Ylivieskan suuntaan, saamme koottua Hanhikivi 1 -hankkeen vaikutusalueen kolmion. Tämän alueen sisälle sijoittuvat kunnat ja kaupungit ovat varustautumassa vastaanottamaan muuttajia eri puolilta Suomea, mutta myös ulkomailta. 

Miten kunnat varustautuvat uuteen aikakauteen?

Olen kevään aikana vieraillut kaikissa vaikutusalueen kunnissa ja kaupungeissa. Olen kertonut muuttajien odotuksista ja tarpeista sekä kaikesta siitä, mikä liittyy arkielämän sujuvaan rullaamiseen.

Kunnat ja kaupungit miettivät parhaillaan omien palvelukonseptiensa uudistamistarpeita. Jokainen paikkakunta on myös nimennyt yhteyshenkilön, joka toimii asuinpaikkansa äänitorvena.

Paikkakuntia on ohjeistettu muun muassa kotisivujen päivittämisestä, jotta ne palvelevat tulokkaita kotiutumisessa. Parin klikkauksen päästä olisi hyvä löytää apua myös muuttoprosessiin.

Vuoropuhelu kuntien ja kaupunkien kanssa on ollut vilkasta ja myönteistä. Selvä into sparrata oman paikkakunnan markkinointia ei palvele pelkästään muuttajia. Uudistettuja palveluita pääsevät hyödyntämään myös nykyiset asukkaat.

Entä mikä on seuraava näkyvä steppi?

Fennovoiman pääkonttorilla Helsingin Salmisaaressa järjestetään toukokuussa Kuntamarkkinat, jossa Pohjois-Pohjanmaan kunnat ja kaupungit markkinoivat itseään Fennovoiman työntekijöille. Kevään muuttomarkkinat avataan.

Pohjois-Pohjanmaalla on totuttu jeesaamaan.

Asumiseen liittyvät valinnat, puolison työpaikka tai lasten koulutusmahdollisuudet – harrastuksista puhumattakaan – eivät ole vähäisimpiä juttuja ihmisen elämässä. Monilla arkielämän pyörittämiseen kuuluvat myös isovanhemmat.Jokaisella meillä on lähipiirimme, tukiverkostomme ja sukulaiset. Turvaverkkoa ei voi ulkopuolelta rakentaa, mutta Pohjois-Pohjanmaalla on totuttu jeesaamaan.

Pohjois-Pohjanmaalle kotiutuu, kun heittäytyy tilanteisiin. Naapurit ottavat vastaan, ja rikas järjestötoiminta auttaa kotiutumaan. Harrastukset ovat ehdottoman hyvä väylä saada ystäviä ja tuttavia. Mahdollisuuksia löytyy varmasti kaikkien makuun.

Ehdoton valttikorttimme on se, että pidemmistä etäisyyksistä huolimatta saamme arjen kasaan lyhemmässä ajassa. Vapaa-aikaa jää siis enemmän.

Vuoropuhelu paikkakuntien ja muuttoa harkitsevien kesken jatkukoon. Tieto ja kokemukset on tehty jaettavaksi. Paras, mutta luonnollisesti subjektiivinen kanta, löytyy jo alueelle muuttaneilta. Heitä kannattaa haastatella.
 

Kirjoittaja Inkeri Kerola on raahelainen vaikuttaja ja entinen kansanedustaja. Kerola toimii Fennovoiman yhteiskuntasuhteiden konsulttina.

Fennolaiset

Fennolaiset

Kolmen kodin diplomi-insinööri

Harvalla suomalaisella on koti kolmella paikkakunnalla. Mielenkiintoinen työ ja ainutlaatuinen hanke kiehtovat Tiina Partasta, ja eri asuinpaikoista on hyötyä niin töiden kuin koko perheen vapaa-ajan järjestelyissä.

Fennolaiset

Ristikon ratkaisu

Fennosen numeron 2/2019 lopussa julkaistiin ristikko. Täältä löydät ristikon ratkaisun.

Fennolaiset

Hanhikivi 1: Kohti yhteistä päämäärää

Fennovoiman kansainvälisessä tiimissä työskentelee satoja asiantuntijoita. Heitä kaikkia yhdistää sama päämäärä: ilmastoystävällisen, toimitusvarman ja vakaan sähkön tuottaminen.

Fennolaiset

Työn perässä Pyhäjoelle

Fennovoiman toiminnot ja työntekijät siirtyvät Pyhäjoelle vaiheittain Hanhikivi 1 -hankkeen edetessä. Suurin aalto ajoittuu hallintorakennuksen valmistumiseen vuonna 2021.