Pyhäjoki & lähiseutu

Toivon puheenjohtaja Ekaterina Zon kertoo, että lapset ja vanhemmat ovat antaneet hyvää palautetta yhdistyksen toiminnasta. Kuvat: Teija Soini ja Matias Honkamaa

Toivo tuo kulttuurit yhteen

Raahen Monikulttuuriyhdistys Toivo ry auttaa maahanmuuttajia sopeutumaan ja järjestää monipuolista harrastustoimintaa kaikenikäisille. Fennovoima on tukenut yhdistystä jo kolmen vuoden ajan.

Kuusi Suomeen muuttanutta naista tutustui toisiinsa TE-palveluiden kurssilla kymmenen vuotta sitten.  Kaikkia heitä mietitytti sama kysymys: miten he voisivat tukea toistensa sopeutumista uuteen kotipaikkaansa? Syntyi Raahen monikulttuurinen yhdistys.

– Maahanmuuttaja voi kohdata monenlaisia vaikeuksia ja kärsiä mielenterveyden ongelmista, työttömyydestä ja koti-ikävästä. Omalla äidinkielellä puhuminen, vertaistuki ja ystävyyksien solmiminen ovat tärkeitä asioita jokaiselle, sanoo Toivo ry:n puheenjohtaja Ekaterina Zon.

Zon muutti Suomeen Petroskoista 16 vuotta sitten ja päätyi Raaheen puolison työn perässä. Toivo ry:ssä hän on ollut mukana yhdeksän vuotta: aluksi kerhojen vetäjänä, sen jälkeen kielten opettajana ja vuodesta 2015 lähtien puheenjohtajana. Hänellä on luokanopettajan tutkinto Venäjältä.

– Ulkomaalaistaustaisena tiedän, kuinka hankala ja pitkä prosessi uuteen kulttuuriin ja ympäristöön sopeutuminen voi olla, Zon sanoo.

Hanhikivi 1 -hanke tuo seutukuntaan lisää asukkaita

Hanhikivi 1 -hankkeen edetessä Pyhäjoelle ja lähiseudulle saapuu lisää ulkomaisia yrityksiä ja työntekijöitä.

Työ maahanmuuttajien sopeutumisen edistämiseksi on muuttunut myös Raahessa merkittävästi yhdistyksen perustamisajoista. Kymmenen vuotta sitten alueella oli tarjolla vain suomen kielen kursseja.

Myös Toivo ry järjesti ensin lähinnä kulttuuri- ja ruokatapahtumia. Myöhemmin mukaan tulivat kerhotoiminta, virkkauspaja sekä suomen kielen opetus. Tällä hetkellä yhdistys järjestää suomen, venäjän ja englannin kielen ja kulttuurin kursseja, tapahtumia ja leirejä sekä monenlaista harrastustoimintaa kaikenikäisille, kuten kokkikursseja, käsityö- ja taidekerhoja sekä musiikki-, teatteri- ja tanssikerhoja.

– Päätavoitteemme on auttaa ulkomailta tulleita sopeutumaan yhteiskuntaan ja kehittää suomalaisten ja ulkomaalaisten yhteistyötä.

Musiikkiryhmä on esimerkki Toivo ry:n järjestämästä monipuolisesta lasten ja nuorten harrastustoiminnasta.

Fennovoiman sponsorointituki auttoi laajentamaan kielikurssitarjontaa

Yhdistyksen toimintaa rahoitetaan jäsenmaksuilla sekä sponsorointikumppaneiden ja Raahen kaupungin tuella. Lisäksi kielikursseista peritään pieni maksu.

Fennovoima on tukenut yhdistystä jo kolmen vuoden ajan. Tuen avulla on mahdollistettu esimerkiksi suomen kielen kurssitarjonnan laajentaminen.

Kulttuurien välisen sillan rakentamisesta on etua kaikille.

Tänä vuonna Fennovoima haastoi kaikki sponsorituen hakijat madaltamaan lasten kynnystä aloittaa uusi harrastus.

– Järjestämme joka vuosi syyskuussa avoimien ovien päivän ja rohkaisemme kaikkia kiinnostuneita tutustumaan tarjontaamme, Zon kertoo.

Koronavuosi vei kurssit verkkoon

Koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi yhdistyksen toimintaan, sillä esimerkiksi tapahtumia ja leirejä on peruttu. Myös yhdistyksen 10-vuotispäivää juhlitaan vasta ensi vuonna.

Syksyn toiminta aloitettiin lähikursseilla, mutta pandemiatilannetta on seurattu tarkkaan ja muuttuviin ohjeistuksiin on reagoitu nopeasti.

Zonin mukaan kielikurssit toimivat hyvin myös verkon välityksellä. Myös lasten kerhoja on järjestetty virtuaalisesti. Etätoimintaan siirtymisessä on kuitenkin ollut myös ongelmia.

– Tarvitsisimme selvästi enemmän digiosaamista.

Zon uskoo, että toimintaan osallistuvien lasten ja perheiden määrän jatkuva kasvu kertoo onnistuneesta työstä. Hän kannustaa myös suomalaisia perheitä lähtemään mukaan toimintaan. Esimerkiksi lasten kerhot ja leirit sopivat hyvin myös suomea äidinkielenään puhuville lapsille.

– Eri kulttuurien välisen sillan rakentamisesta on etua kaikille, Zon vakuuttaa.

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoki & lähiseutu

Pyhäjoen piuhamiehessä riittää virtaa

Sähköpalvelu Anttilan asentajat ovat tulleet vuosien varrella tutuiksi Pyhäjoella ja naapurikunnissa. Heidän taitonsa ovat käytössä myös Hanhikivi 1 -työmaalla ja oman maakunnan ulkopuolella.

Pyhäjoki & lähiseutu

Kotiseuturakkaat Kuvanaiset ikuistavat Pyhäjokea

Jaana Hämäläinen ja Eila Kultala tallettavat Pyhäjoen kylämaisemaa ihmisten mieliin kirjoilla ja käsitöillä. Heidän yrityksensä Kuvanaiset on valmistanut Fennovoimalle räätälöityjä liikelahjoja.

Pyhäjoki & lähiseutu

Ollinmäki valmistuu yritystontti kerrallaan

Pyhäjoen kuntakeskuksen tuntumassa oleva Ollinmäen yrityskylä on suurten lukujen alue. Hanhikivi 1 -työmaa ja alueen kasvumahdollisuudet ovat houkutelleet paikalle uusia yrityksiä.

Pyhäjoki & lähiseutu

Millaisia yrityksiä Pyhäjoella tarvitaan?

Hanhikivi 1 -työmaa vilkastaa Pyhäjoen jo valmiiksi eloisaa yritystoimintaa. Pyhäjoen Yrittäjien puheenjohtajan Toni Kippolan mukaan uusille yrittäjille löytyy hyviä mahdollisuuksia sekä loistavat tukiverkostot.