Jokaisella Hanhikiven niemellä työskentelevällä on henkilökohtainen kulkulupa työmaa-alueelle. Fennovoiman tulokoulutus ja siihen liittyvä loppukoe ovat viimeisiä askelia ennen Hanhikivi 1 -työmaan kulunvalvontaporttia.

Fennovoiman järjestämä työmaan tulokoulutus saa hyvää palautetta suonenjokiselta kuljetusalan ammattilaiselta Juha Kerkältä

– Suomenkielinen koulutus, jonka sisältö esitettiin sopivan tiivistetyssä muodossa, ja hyvä kouluttaja, hän kuvailee maaliskuussa suorittamaansa koulutuskokonaisuutta.

Kuljetusyritys Blue Cargossa reilun 12 vuoden ajan työskennellyt Kerkkä on osallistunut työuransa aikana useisiin kymmeniin teollisuus- ja rakennusalan yritysten tulokoulutuksiin. Viimeisimmästä, Hanhikivi 1 -työmaan tulokoulutuksesta jäi hyvä tuntuma.

Kerkkä kehuu myös työmaan vartijoiden ystävällisyyttä, sillä kuljetukset Hanhikiven niemelle tarkoittavat hänelle edestakaista liikkumista työmaa-alueelle ja sieltä ulos. Kun työpäivään kuuluu 20–30 kuljetusta Hanhikivi 1 -työmaalle, tulevat kulkuoikeuden tarkastavat vartijat kuljettajalle tutuiksi.

Kuvallinen kulkulupa avaa portit

Kerkkä on yksi miltei 1 650:sta Hanhikivi 1 -työmaan tulokoulutuksen suorittaneesta työntekijästä. Todisteena koulutuksen suorittamisesta ja siihen kuuluvan loppukokeen läpäisemisestä hänen työtakkiaan koristaa Fennovoiman myöntämä kulkulupa, joka oikeuttaa itsenäiseen liikkumiseen ja työskentelyyn Hanhikiven niemen työmaa-alueella.

Samanlainen kulkulupa löytyy myös Fennovoiman työturvallisuuspäällikkö Olli-Pekka Pirilältä. Koska kulunvalvonnassa kaikki työntekijät ovat samanarvoisessa asemassa, tarkistetaan Pirilänkin kulkulupa joka kerta työmaa-alueen portilla.

– Tällä hetkellä työntekijöiden kulkulupa tarkastetaan tilapäisessä kulunvalvontapisteessä. Fennovoiman varsinainen kulunvalvonta sijoittuu pääporttirakennukseen, joka valmistuu tämän vuoden loppuun mennessä. Myös laitostoimittaja RAOS Projectin alueelle tulee oma kulunvalvontapiste, Pirilä kertoo.

Kerkän ja Pirilän kortit ovat ulkoisesti hyvin samanlaisia, mutta niissä yksi perustavanlaatuinen ero: Kulkuluvan sähköinen siru sisältää eri tiedot. Koska Hanhikiven niemen työmaa-alue jaetaan tulevaisuudessa useisiin kulunvalvonta-alueisiin, määrittelevät sirutiedot työntekijän kulkuluvan laajuuden.

– Loppuvuodesta meillä on kaksi erillistä kulunvalvontaporttia ja -reittiä. Osalla työntekijöistä on kulkuoikeus ainoastaan Fennovoiman tukitoimintojen alueelle. Osa työntekijöistä saa kulkuoikeuden pelkästään laitostoimittajan tukitoimintojen alueelle ja voimalaitostyömaalle. Osalla meistä on lupa liikkua kaikilla alueilla, Pirilä tarkentaa.

Sopimus kulkuluvan pohjana

Pirilä muistuttaa, että työmaan tulokoulutus ja kulkulupa ovat viimeisiä askelia ennen Hanhikiven niemen kulunvalvontaporttia, sillä lupaprosessi alkaa sopimuksen solmimisesta joko Fennovoiman, laitostoimittaja RAOS Projectin, hankkeen pääurakoitsija Titan-2:n tai näiden urakoitsijoiden kanssa.

Lisäksi yrityksen ja sen työntekijöiden sekä sopimuksen tietojen on oltava tallennettuina ja hyväksyttyinä Fennovoiman työmaarekisterissä.

Työmaan tulokoulutus muodostuu seitsemästä osa-alueesta, joita ovat hankkeen yleisesittely, työmaan kuvaus ja viestintä, työmaan turvallisuus, työturvallisuus ja ympäristöasiat sekä turvallisuuskulttuuri ydinvoimahankkeessa.

Suomenkielisiä työmaan tulokoulutuksia järjestetään viikoittain Hanhikiven niemen koulutusrakennuksella.  Tulokoulutuksia pidetään myös englanniksi sekä tulkin avustuksella venäjäksi ja viroksi.

Koulutukseen ilmoittaudutaan Fennovoiman turvallisuusorganisaation kautta, kulkulupaprosessin viimeisessä vaiheessa. Kaikki Hanhikivi 1 -työmaalla työskentelevät henkilöt ovat osallistuneet työmaan tulokoulutukseen ja läpäisseet siihen kuuluvan loppukokeen.

Lisätietoja Hanhikivi 1 -työmaan kulkuluvasta löytyy Fennovoiman verkkosivuilta.