Fennolaiset

Lisensioinnin päätavoite on tällä hetkellä Hanhikivi 1 -voimalaitoksen rakentamisluvan varmistaminen. Juho Vierimaa kertoo artikkelissa lisensioinnin edistymisestä

Turvallisuusseloste ja -arviot muodostavat vankan näytön Hanhikivi 1 -ydinvoimalan turvallisuudesta

Vedän Fennovoimalla reilun kymmenen hengen lisensiointiyksikköä, jonka päätavoite liittyy tällä hetkellä Hanhikivi 1 -ydinvoimalan rakentamisluvan varmistamiseen.

Olen hyvin tyytyväinen tiimiini, joka on ahkera ja sitoutunut, vaikka asiat joiden kanssa työskentelemme ovat välillä hyvinkin vaikeita. Vastaamme rakentamislupahakemusaineistoista, niiden kehittämisestä ja toimittamisesta Säteilyturvakeskukselle ja niihin liittyvistä hallinnointiprosesseista.

Ydinvoimalaitoksen lisensiointi tähtää valtioneuvoston myöntämiin laitoksen rakentamis- ja käyttölupiin. Seuraamme lisensioinnissa vaiheistettua etenemismallia, joka lanseerattiin Fennovoiman organisaatiouudistuksen yhteydessä reilu vuosi sitten. Tässä vaiheessa tavoitteenamme on laitosturvallisuuden varmistaminen ja sen osoittaminen alustavan turvallisuusselosteen (Preliminary Safety Analysis Report = PSAR) ja meillä Fennovoimassa tehtävien turvallisuusarviointien avulla.

PSARin osuus on noin 80–90 prosenttia kaikesta rakentamislupaa varten vaadittavasta dokumentaatiosta, ja siinä laitoksen toiminta ja turvallisuusominaisuudet kuvataan hyvin yksityiskohtaisella tasolla. Säteilyturvakeskuksen hyväksymä turvallisuusseloste on edellytys sille, että valtioneuvosto voi myöntää Hanhikivi 1 -laitoksen rakentamisluvan.

Turvallisuusselosteen valmistumisesta vastaa pääsuunnittelija Atomproektin PSAR-lokalisaatioprojekti, jossa työskentelevät asiantuntijat tuntevat alaan liittyvät suomalaiset ja eurooppalaiset vaatimukset. Käymme aineistoa läpi yhdessä lokalisaatioprojektin kanssa jo ennen kuin se tulee meille virallisesti hyväksyttäväksi. Dokumentaation laatu on projektin myötä parantunut selkeästi. Lokalisaatioprojekti toimii myös ikään kuin portinvartijana ja arvioi aineistoa puolueettomasti jo ennen kuin se toimitetaan meille Fennovoimaan hyväksyttäväksi.

Turvallisuusseloste yhdessä meidän tekemiemme turvallisuusarvioiden kanssa muodostavat vankan ja uskottavan näytön laitoksen turvallisuudesta jo tässä vaiheessa.

Toimitamme alustavan turvallisuusselosteen aineistot Säteilyturvakeskuksen arvioitaviksi yhteensä viidessätoista erässä, joista kolmannen lähetimme alkukesästä. Pidän merkittävänä askeleena eteenpäin sitä, että kolmannen paketin osana toimitimme myös ensimmäiset järjestelmätason aineistot, joihin lukeutui laitoksen keskeisten turvallisuusjärjestelmien kuvauksia. Lisäksi turvallisuusselosteen aineistojen lähettäminen on jatkunut syksyllä kahden uuden toimituserän muodossa, sisältäen erilaisuusperiaatetta toteuttavien turvallisuusjärjestelmien kuvauksia, sekä matala- ja keskiaktiivisten jätteiden käsittelyyn liittyvien järjestelmien kuvauksia.

Saamme varmasti STUKilta myös näihin aineistoihin liittyen paljon vaikeita kommentteja ja lisäselvityspyyntöjä, mutta näkisin että ydinturvallisuuden toteutuminen alkaa näkyä dokumentaatiosta. Toki työtä on todella paljon tehtävänä ja asioiden pitää onnistua, mutta pyörä on nyt lähtenyt pyörimään, ja se on iso voitto. Loppuvuosi on todella kiireinen, mutta tavoitteena on edelleen rakentamisluvan saaminen vuoden 2021 lopussa.

Juho Vierimaa
Fennovoiman lisensiointipäällikkö

Juho Vierimaa työskentelee Fennovoimassa lisensiointipäällikkönä. Ennen Fennovoimaa Juho työskenteli Fortumilla ensin vakavien reaktorionnettomuuksien mallinnuksen parissa ja sitten Olkiluoto 4 -projektissa. Lisensioinnin parissa Juho on työskennellyt yhteensä kymmenisen vuotta. Juho on myös intohimoinen veneilyn harrastaja ja viettää vapaa-aikansa joko merellä seilaten tai Nauticat-moottoripurjehtijaansa kunnostaen.

Fennolaiset

Fennolaiset

Ristikon ratkaisu

Fennosen lehden numeron 2/2020 lopussa julkaistiin ristikko. Täältä löydät ristikon ratkaisun.

Fennolaiset

Fennovoima lahjoittaa hyvää joulumieltä

Fennovoima osallistuu vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Lahjoitamme joulukorttirahamme nyt neljättä kertaa Hyvä Joulumieli -keräykseen.