Fennolaiset
Janne Liuko

Hanhikivi 1 -laitoksen suunnittelu ja turvallisuusarviointi etenee varmoin askelin. Samalla valmistaudumme laitoksen rakentamiseen ja käyttöön, kertoo Janne Liuko.

Varmistumme ydinvoimalaitoksen turvallisuudesta

Etenemme laitoksen suunnittelussa ja sen turvallisuuden arvioinnissa hyvää vauhtia. Olemme katselmoineet kaikki merkittävät turvallisuusjärjestelmät ja tunnistaneet avoimia teknisiä kysymyksiä, joita parhaillaan ratkomme.

Lähestymistapamme turvallisuuden arviointiin on kokonaisvaltainen ja ratkaisuhakuinen. Olemme määritelleet oman tavoitetasomme ja kriteeristön laitoksen turvallisuudelle. Omaan asiantuntijuuteemme perustuen arvioimme ensin, täyttääkö laitos meidän odotuksemme. Sen jälkeen arvioimme myös viranomaisvaatimusten täyttymisen. Omalla ennakoivalla arvioinnillamme haluamme varmistaa, että meidän on tarvittaessa mahdollista vaikuttaa laitoksen suunnitteluun. Siten saamme toiveidemme mukaisen laitoksen.

Kallioruhjevyöhykkeitä koskevien tutkimusten valmistuminen viime vuonna oli meille tärkeä saavutus. Lisäksi keskityimme erityisesti reaktorin primääripiirin yksityiskohtaisten ratkaisujen ja laitoksen hasardisuojauksen arvioimiseen ja saimme niihin paljon lisää selkeyttä. Toisaalta arvioinneissa nousi esiin myös haasteita. Totesimme, että valvomorakennuksen suunnittelussa on tehtävä merkittäviä muutoksia, jotta suunnittelu olisi riittävän robustia ja täyttäisi vaatimuksemme etenkin palo- ja maanjäristysturvallisuuden osalta.

Nyt valvomorakennuksen suunnittelussa on selkeä uusi suunta. Laitostoimittaja on esittänyt meille hyvän suunnitelman siitä, miten valvomorakennus suunnitellaan uudelleen. Uuden suunnitelman lähtökohdaksi on otettu tärkeimmät vaatimukset, ja siten uusi suunnitelma näyttäisi tuottavan hyvän tuloksen.

Tänä vuonna kriittisiä asioita turvallisuusnäkökulmasta ovat primääripiiriin ja suojarakennukseen liittyvien vielä avoinna olevien merkittävien asioiden ratkaiseminen sekä niiden suunnittelun saattaminen käytännössä valmiiksi. Avoimet asiat eivät välttämättä tule aiheuttamaan muutoksia laitoksen suunnitteluun. Jatkamme keskustelua aiheista laitostoimittajan ja pääsuunnittelijan kanssa, ja meidän on tehtävä lisää selvitystyötä, jotta saamme varmuuden ratkaisujen asianmukaisuudesta. Lisäksi turvallisuusjärjestelmien arvioinnit ja turvallisuus- ja hasardianalyysit on saatava niin valmiiksi, että voimme viimeistellä oman turvallisuusarviomme ja toimittaa dokumentaation Säteilyturvakeskukselle. Tärkeimpiä turvallisuusjärjestelmiä on noin 30. Niiden perusteellisissa arvioinneissa emme havainneet merkittäviä muutostarpeita.

Olemme edenneet myös laitoksen lisensiointiin vaadittavassa alustavassa turvallisuusselosteessa (PSAR). Lupa-asiakirjojen valmistumisesta vastaa reilu vuosi sitten laitostoimittajan aloittama PSAR-lokalisaatioprojekti. Olemme toimittaneet alkuvuonna Säteilyturvakeskuksen arvioitavaksi kaksi ensimmäistä yhteensä viidestätoista asiakirjapaketista. Seuraava erä valmistuu myös jo pian. Laitoksen luvituksessa edetään nyt varmoin askelin.

Uuden lähestymistapamme mukaisesti pyrimme yhdessä laitostoimittajan ja laitoksen pääsuunnittelijan kanssa tunnistamaan ennalta ongelmia, joita voimme mahdollisesti kohdata myöhemmissä vaiheissa. Turvallisuusasioiden lisäksi keskitymme varmistamaan laitoksen taloudelliset lähtökohdat ja valmistaudumme niin ikään laitoksen rakentamiseen ja käyttöön. Tekemistä on valtavasti, mutta meillä on nyt kokonaiskuva tilanteesta ja tiedämme mitä pitää tehdä. Tästä on hyvä jatkaa eteenpäin.

Janne Liuko
Acting Utility Operations Director

Janne Liuko on siirtynyt huhtikuun alussa Fennovoiman ydinturvallisuusjohtajan tehtävästä vastamaan Fennovoiman laitostoiminnot-yksiköstä. Jannen vastuualueeseen kuuluu nyt Fennovoiman keskeisten osastojen, ydinturvallisuus, suunnittelu, tarkastus ja valvonta sekä käyttö ja ylläpito, toiminnan vetäminen. Vapaa-ajallaan Janne harrastaa erilaisia kestävyysurheilulajeja ja viettää aikaa perheensä kanssa.

Janne Liuko Acting Utility Operations Director

Fennolaiset

Fennolaiset

Ristikon ratkaisu

Fennosen lehden numeron 2/2020 lopussa julkaistiin ristikko. Täältä löydät ristikon ratkaisun.

Fennolaiset

Fennovoima lahjoittaa hyvää joulumieltä

Fennovoima osallistuu vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Lahjoitamme joulukorttirahamme nyt neljättä kertaa Hyvä Joulumieli -keräykseen.