Fennolaiset

Fennovoiman työntekijät Jaana Kangas (vas.) ja Minttu Hietamäki esittelivät hanketta Pyhäjoen messuilla syksyllä 2015. Kuva: Jarmo Tyyskä

Vastuu oman horisontin taakse

Ydinvoima-alalla aikajänteet ovat pitkiä. Fennovoima täytti kesän korvalla yhdeksän vuotta, mutta voimalaitosta vasta suunnitellaan.

Meistä harva, jos kukaan, on näkemässä sitä päivää, kun laitos aikanaan otetaan pois käytöstä. Laitoksessa käytettävää polttoainetta aletaan loppusijoittaa aikaisintaan 2090-luvulla. Sitäkään tapahtumaa ei meistä moni ole todistamassa.

Vastuuta ei kuitenkaan voi siirtää ja jättää tulevien sukupolvien huoleksi. Vastuun kantavat aina päätöksentekijät. 

Hanke on sitä hyväksyttävämpi, mitä vähemmän avoimia kysymyksiä siihen liittyy. 

Tämä ajatus oli mielessä myös vuoden 2010 eduskunnalla, kun se antoi Fennovoimalle kuusi vuotta aikaa tarkentaa suunnitelmiaan käytetyn polttoaineen loppusijoittamisessa.

Itse asian hoidolla ei ole kiire, mutta tärkeään ja paljon keskustelua herättävään asiaan haluttiin tarkempia askelmerkkejä jo lähitulevaisuudessa. Tämä on myös Fennovoiman etu: hanke on sitä hyväksyttävämpi, mitä vähemmän avoimia kysymyksiä siihen liittyy.

Fennovoima täyttää vuoden 2010 periaatepäätösvelvoitteen kesäkuussa työ- ja elinkeinoministeriölle jätetyllä ympäristövaikutusten arviointiohjelmalla. Tavoite on edistää ympäristövaikutusten huomioon ottamista Fennovoiman loppusijoitushankkeen suunnittelussa ja päätöksenteossa.

Ympäristövaikutuksilla tarkoitetaan ihmisten terveyteen, elinoloihin ja viihtyvyyteen, maaperään, ilmaan, vesistöön, kasvillisuuteen ja eläimiin sekä maisemaan ja rakennettuun ympäristöön liittyviä tekijöitä. Näitä asioita aletaan nyt arvioida sekä Eurajoella että Pyhäjoella. Käytännön työtä tekee Posiva, jonka kanssa Fennovoima on solminut pitkäaikaisen palvelunostosopimuksen.

Fennovoiman käytetyn polttoaineen loppusijoituspaikka päätetään 2040-luvulla. Jokaisen ydinvoimalaitoksen käytetyn polttoaineen loppusijoitukselle haetaan periaatepäätös eduskunnasta. Lopullisesta hyväksynnästä päättää kunta. Pitkä on tämäkin kaari, mutta sen päätöksen meistä moni näkee. 

Maira Kettunen
Viestintäjohtaja, Fennovoima

Lisää aiheesta voit lukea osoitteessa www.fennovoima.fi/loppusijoitus

Fennolaiset

Fennolaiset

Hanhikivi 1: Kohti yhteistä päämäärää

Fennovoiman kansainvälisessä tiimissä työskentelee satoja asiantuntijoita. Heitä kaikkia yhdistää sama päämäärä: ilmastoystävällisen, toimitusvarman ja vakaan sähkön tuottaminen.

Fennolaiset

Työn perässä Pyhäjoelle

Fennovoiman toiminnot ja työntekijät siirtyvät Pyhäjoelle vaiheittain Hanhikivi 1 -hankkeen edetessä. Suurin aalto ajoittuu hallintorakennuksen valmistumiseen vuonna 2021.

Fennolaiset

Myönteistä virettä

Jouni Takakarhu ja Mikko Virtanen vahvistavat Fennovoiman johtoryhmää. Nimitykset ovat osa organisaatiomuutosta.