Hanke & työmaa

Kuva: Toni Pallari

Vastuullisesti työmaalla

Työturvallisuus on Hanhikivi 1 -työmaalla tärkeimpiä asioita ydinturvallisuuden rinnalla. Työmaan luottamushenkilöt Jouni Karekivi ja Mikko Lehtelä näkevät itsensä myös asennekasvattajina.

Puhutaanpa työturvallisuudesta tai vastuullisuudesta, niin asenne on sana, joka toistuu Hanhikivi 1 -työmaan yhteisen työsuojeluvaltuutetun Mikko Lehtelän ja yhteisen pääluottamusmiehen Jouni Karekiven puheissa.

– Oikeaa asennetta voi olla vaikkapa kehotus työkaverille pistää turvavyö kiinni, konkretisoi työsuojeluvaltuutettu Lehtelä.

Oikeasta asenteesta kertovat myös eri kohteiden työmaatarkastukset tai yllätyspuhallutukset työmaalla. Nollatoleranssi pitää, olipa kyseessä johtaja, urakoitsija tai työntekijä.

Hanhikivi 1 -työmaalla oikeaa asennetta on kuitenkin ennen kaikkea työtoverista huolehtiminen ja uskallus puuttua epäkohtiin. Lehtelä ja Karekivi puhuvat välittämisen ilmapiiristä, jota Fennovoimasta halutaan levittää työmaalle laajemminkin.

Rakentamista ja hiomista

Lehtelä ja Karekivi aloittivat uniikeissa tehtävissään reilut kolme vuotta sitten Hanhikivi 1 -työmaalla. Tehtävänimikkeidensä mukaisesti he edustavat kaikkia työmaan työntekijöitä ja valvovat puolueettomasti eri liittojen etuja ja työmaan pelisäännöt sisältävän työmaasopimuksen noudattamista. Lehtelän alaa on ennen kaikkea työsuojelu ja Karekiven työehtosopimukset, mutta yhteistäkin tonttia riittää.

– Huolehdimme, että työmaan töissä toimitaan Suomen lakien, asetusten ja sopimusten mukaan, taustoittaa Karekivi.

Kun Lehtelä ja Karekivi aloittivat vuoden 2016 alussa työnsä, laitosalueella toimi noin 100 yritystä ja Hanhikiven niemellä kävi töissä noin 160 henkilöä päivittäin. Nyt työmaalle on rekisteröitynyt jo yli 560 yritystä ja työmaan vahvuus on 240 henkilöä. Jopa talven hiljaisimpina kuukausina alue on 150–200 henkilön päivittäinen työpaikka. Alueelle pääsyn edellyttämiä kulkulupia on tähän mennessä myönnetty noin 2 700 henkilölle.

– Nyt on ollut hyvä aika rakentaa yhteistyöverkostoja ja hioa prosesseja, toteavat luottamushenkilöt.

Odotus on, että kaikkiaan noin 30 000 rakennuttajan, urakoitsijan ja aliurakoitsijoiden työntekijää käy rakentamisaikana läpi kulkulupaprosessin sen vaatimine työterveys- ja työturvallisuuskortteineen, turvallisuusselvityksineen ja huumeseuloineen. Lisäksi työmaalla työskentelevät osallistuvat Fennovoiman tulokoulutukseen sekä urakoitsijoiden omiin perehdyttämiskoulutuksiin. Kiivaimman rakentamisvaiheen aikana työmaalla työskentelee yhtäaikaisesti jopa 4 000 ammattilaista, jotka edustavat eri kansallisuuksia.

"Huolehdimme, että työmaan töissä toimitaan Suomen lakien, asetusten ja sopimusten mukaan."

Toimivia järjestelmiä tarvitaan jo ennen huippuvuosia, sillä näennäisestä verkkaisuudesta huolimatta työmaa pyörii koko ajan: sitä valmistellaan varsinaisen ydinvoimalaitoksen rakentamista varten. Parhaillaan työmaalla jatketaan muun muassa vesirakennus- ja ruoppaustöitä sekä tukirakennusten rakentamista. Kuluvalle vuodelle on aikataulutettu sekä laitostoimittajan työmaatoimiston valmistuminen että Fennovoiman hallintorakennuksen töiden aloittaminen.

Hanhikivi 1 -työmaan yhteinen pääluottamusmies Jouni Karekivi tekee tiivistä yhteistyötä muun muassa RAOS Projectin turvallisuuspäällikkö Sami Antinojan ja Titan-2:n ympäristöpäällikkö Kati Oravisjärven kanssa.

Tiukka seula on vastuullisuutta

Ulkopuolisen korviin kuulostaa siltä, että pitäisi olla kuumien hiilien päällä kävelevä fakiiri päästäkseen urakoitsijana Hanhikiven niemelle tai saadakseen työntekijänä kulkuluvan työmaa-alueelle.

– Seula on tiukka, mutta ei sitä pidä pelätä, rohkaisee Karekivi.

Kyse on vastuullisuudesta, jota edustaa myös urakoitsijoiden työmaarekisteri osana työmaasopimusta. Peli pysyy reiluna, kun verohallinnon ja muiden viranomaisten kanssa toimitaan ennakoivasti.

Lehtelän ja Karekiven työ on paitsi yhteistyön, myös ennen kaikkea luottamuksen rakentamista työmaan eri osapuolten – työnantajan, työmaalla työskentelevien työntekijöiden, urakoitsijoiden ja viranomaistahojen – kesken. Hanhikivi 1:n työmaasopimuksen järjestely alkaen koko työmaan yhteisestä luottamusmiehestä ja työsuojeluvaltuutetusta on paitsi Suomen oloissa, myös laajemmin täysin uudenlainen järjestely. Heitä katsottiinkin alkuun aprikoiden sen suhteen, että kenen asialla he loppujen lopuksi ovatkaan.

– Työntekijöiden, vastaa Karekivi.

Tuntuma kuitenkin on, että kohtaamiset, keskustelut ja itsensä tunnetuksi tekeminen ovat luoneet luottamuksen ja avoimuuden ilmapiirin, jossa on helppo toimia. Lehtelän ja Karekiven kokemus on, että myös työnantaja luottaa heihin.

– Pelaamme samaan maaliin Fennovoiman kanssa.

Kulttuurieroja ylitettävänä

Kansainvälisellä työmaalla on ylitettävä myös kulttuurieroja. Esimerkkinä Lehtelä mainitsee mahdolliset asenne-erot työturvallisuutta kohtaan tai erilaiset käytännöt työsuojeluvarustuksessa. Jo vaatimus turvallisuusstandardien mukaisesta työvaatetuksesta on voinut yllättää. Hanhikivi 1 -työmaalla ei voi kulkea ympäriinsä esimerkiksi missä tahansa turvakengissä, joten neuvomista ja opastusta riittää.

Vuoden 2017 tapaturmatilasto näytti pyöreää nollaa, mutta viime vuonna tuli takapakkia heti tammikuussa liukkaiden kelien vuoksi. Helmikuun lopussa 2019 työmaalla on takanaan kuitenkin jo noin 400 työtapaturmatonta päivää.

– Tarkoitus on, että työntekijä tulee terveenä työmaalle ja lähtee sieltä terveenä pois, kiteyttää Lehtelä.

Hanke & työmaa

Hanke & työmaa

Toimenpiteet koronaviruksen leviämisen hidastamiseksi

Fennovoima rajoittaa toistaiseksi vieraiden pääsyä kaikkiin toimitiloihin sekä Helsingissä että Pyhäjoella. Yhtiö ei myöskään järjestä työmaavierailuja Hanhikivi 1 -työmaalle.

Hanke & työmaa

Yhä useampi suomalainen näkee ydinvoiman hyödyllisyyden

Yhä suurempi osa suomalaisista pitää ydinvoimaa järkevänä ja ympäristön kannalta hyvänä vaihtoehtona turvata kotimainen energiantuotanto. Ne ovat Voimaosakeyhtiö SF:n toimitusjohtajan Jussi Lehdon mukaan myös pääperustelut Hanhikivi 1 -hankkeelle.

Hanke & työmaa

Katse voimalaitoksen koko elinkaareen

Kun tavoitteena on käyttövalmis ja turvallinen voimalaitos, sen suunnittelussa pitää huomioida koko elinkaari. Hanhikivi 1 -hankkeen toimintaa ohjaavat pitkän tähtäimen reittikartta ja selkeästi määritellyt vastuualueet.