Energia & ilmastonmuutos

Kuva: Heli Blåfield

Verkoston ytimessä

Ydinvoima-alalla ei ole taidettu aikaisemmin nähdä yhtä vauhdikasta johtajaa. Marjut Vähäsellä, Finnuclearin uudella johtajalla, on taskussa kolme tutkintoa ja alla punainen Jaguar. Hän kannustaa suomalaisia yrityksiä suuntaamaan rohkeasti ydinvoima-alalle.

FinNuclearin uudella johtajalla Marjut Vähäsellä on mielenkiintoinen tausta ja hengästyttävän paljon osaamista. Hän on insinööri, fyysikko, eMBA ja kauppatieteiden maisteri – ja pian myös verkostoitumiseen ja markkinointiin erikoistunut tohtori.

Jos yhdistelmä ei muuten herättäisi huomiota, niin viimeistään hänen vauhdikkuutensa sekä korkeista koroista punaisiin hiuksiin asti ulottuva huumorintajunsa.

– Kaksi miestä jäi pois, ja tilalle otettiin yksi nainen, naurahtaa Vähänen hyväntuulisena kertoessaan uudesta työstään FinNuclearissa eli Suomen ydinenergia-alalla toimivien organisaatioiden yhdistyksessä.

FinNuclearin kaikki työntekijät ovat naisia. Suomessa alalla on muutenkin poikkeuksellisen paljon naisia. Vähänen painottaa kuitenkin, etteivät ydinvoima-alan työt ole millään tavalla sukupuolisidonnaisia.

Vähäselle uuteen rooliin siirtyminen oli helppoa, koska hän tunsi jo alan toimijat pitkän työkokemuksensa ansiosta. Hän on toiminut lähes parinkymmenen vuoden ajan ydinvoimaan liittyvissä tehtävissä, viimeksi Posivassa ohjelmapäällikkönä.

Alalla paljon työmahdollisuuksia

Vähäsen uudessa roolissa keskiössä on sidosryhmien yhteistyön kehittäminen. Tavoitteena on luoda yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia ydinvoiman ja energiatuotannon alalta.

– Alaan liittyvää osaamista on eri paikoissa, mutta se pitää vain löytää sieltä, Vähänen sanoo.

Vähänen kannustaa yrityksiä erikoistumaan alalle rohkeasti.

Kokemus ydinvoima-alalla toimimisesta on kansainvälisillä markkinoilla todiste yrityksen kyvykkyydestä myös muihin vaativiin projekteihin.

"Meillä on tarkoitus kehittää suomalaista osaamista ja verkostoa niin, että yritykset olisivat valmiita vaativiinkin ydinvoimaprojekteihin."

Alalla on koko ajan enemmän tarvetta uusille osaajille eri aloilta ja koulutusasteilla. Niin rakennusalan kuin teräs-, automaatio- ja tutkimus- ja insinööritalojenkin osaamiselle on Vähäsen mukaan tilausta. Alan ttehtävät voivat liittyä muun muassa ydinvoimaloiden suunnitteluun, rakentamiseen, tutkimukseen, kehitykseen ja turvallisuuteen.

– Suomessa on menossa uusia ydinvoimahankkeita, loppusijoitetaan käytettyä ydinpolttoainetta ja modernisoidaan jo olemassa olevia laitoksia. Niissä riittää töitä monille pitkäksi aikaa.

Tukea koulutukseen

Monet suomalaiset yritykset ovatkin innokkaita lähtemään mukaan kansainvälisiin ydinvoimaprojekteihin, mutta aina tietoa ja kokemusta ei ole riittävästi. Alalle pätevöitymisessä on keskeistä erityisesti laatujärjestelmien sekä YVL- eli ydinturvallisuusohjeiden tuntemus.

– Meillä on tarkoitus kehittää suomalaista osaamista ja verkostoa niin, että yritykset olisivat valmiita vaativiinkin ydinvoimaprojekteihin.

FinNuclear on kehittänyt ilmaisia digitaalisia materiaaleja, joiden avulla ydinvoima-alalle pyrkivä yritys pystyy käymään läpi ja arvioimaan omia vahvuuksiaan. Vähänen toivoo, että yritykset hyödyntäisivät niitä nykyistä laajemmin työntekijöidensä kouluttamiseen.

– Esimerkiksi ELLEN-oppimisympäristössä meillä on viisi tuntia materiaalia ydinvoiman perusteista lähtien. Lisäksi käytössä on myös työkaluja, joiden avulla yritys voi itse arvioida omaa osaamistasoaan.

Laajasta verkostosta hyötyä kaikille

FinNuclear kehittää myös yritysverkostoja, niin sanottuja klustereita, joiden avulla saadaan verkotettua osaamista sekä lisättyä voimaa vientiin. Verkostoitumisen avulla halutaan laajentaa myös FinNuclearin jäsenmäärää.

Hanhikivi 1 -hankkeen tukemiseksi Ouluun on perustettu oma klusterihanke. Fennovoima on myös FinNuclearin jäsen, ja Fennovoiman toimitusjohtaja Toni Hemminki kuuluu yhdistyksen hallitukseen.

– Suomessa on vahvaa osaamista viranomaisilla sekä luvanhaltija- eli operaattoripuolella, mutta myös ydinjätehuollossa. Yritysten verkostot ja osaamisalueet ovat laajat, mikä näkyy yhdistysten jäsenistössä, Vähänen sanoo.

Yhdistys on mukana muun muassa järjestämässä alan keskeisiä tapahtumia, kuten Nordic Nuclear Forumia, joka aiotaan järjestää uudestaan Suomessa vuonna 2021. Tänä keväänä on vielä vuorossa Atomexpo Venäjällä, missä FinNuclearilla on oma messuosasto yhdessä muiden suomalaisten toimijoiden kanssa.

– Olemme alusta, joka mahdollistaa verkostoitumisen, ja voimme myös sitä edistää. Osaamista riittää niin Suomen hankkeisiin kuin myös kansainvälisiin hankkeisiin, Vähänen uskoo.

Energia & ilmastonmuutos

Energia & ilmastonmuutos

Mikä ihmeen pienreaktori?

Ydinvoimalat mielletään yleensä valtaviksi laitoksiksi. Harva tietää, että pieniä ydinreaktoreita on rakennettu paljon enemmän kuin isoja voimalaitoksia.

Energia & ilmastonmuutos

Suomi tarvitsee lisää puhdasta sähköntuotantoa

Pelkästään sähköautojen yleistyminen lisää tulevaisuudessa Suomen sähköntarvetta vähintään Hanhikivi 1 -voimalaitoksen vuosituotannon verran. Puhtaan energiantuotannon kysyntää vauhdittaa myös tuontisähkön käytön vähentyminen.

Energia & ilmastonmuutos

Puhdasta vetyä ydinvoimalla

Vety on paitsi maailman yleisin alkuaine myös potentiaalinen päästöttömän energian varastoija.

Energia & ilmastonmuutos

Ydinvoima keskellä energiamarkkinoiden murrosta

Sitkeästi elävän myytin mukaan ydinvoima soveltuu vain sähkön tasaiseen tuotantoon. Ydinvoimalla voi kuitenkin tehdä myös kuormanseurantaa eli reagoida joustavasti kysynnän vaihteluihin.