Fennolaiset
Ville Määttä Käytettävyysprojektin projektipäällikkö

Ville Määttä asuu Kempeleessä ja työskentelee Fennovoiman käyttö- ja kunnossapitotiimissä projektipäällikkönä.

Ydinvoimalan käyttökerrointavoite on kunnianhimoinen

Asettamamme käyttökerrointavoite Hanhikivi 1 -laitokselle on kunnianhimoinen ja saavutettavissa, kertoo Ville Määttä.

Perustimme käytettävyysprojektin yhdessä laitostoimittajan kanssa viime vuoden maaliskuussa, koska huomasimme, että meillä on mahdollisesti haasteita laitostoimituksessa sovitun ydinvoimalaitoksen käyttökertoimen saavuttamisessa. Yksikin prosentti käyttökertoimessa on arvokas, ja laitoksen koko 60-vuotisen elinkaaren aikana säästöpotentiaalit voidaan laskea jopa miljardeissa.

Perinteisesti VVER-ydinvoimalaitokset Venäjällä eivät ole kyenneet Hanhikivi 1 -laitokselta vaadittuun käyttökertoimeen. Toisaalta Suomessa Loviisan käytössä olevat VVER-laitokset on jatkuvalla parantamisella saatu maailmanennätystasolle huolimatta siitä, että ne ovat vanhempaa tekniikkaa. Myös meidän käyttökerrointavoitteemme on hyvin kunnianhimoinen – suorastaan maailmanennätysluokkaa.

Nykyinen laitossuunnitelma ei vielä vastaa toimitussopimuksessa ydinvoimalaitokselle asetettuja käytettävyysvaatimuksia. Siksi olemme ehdottaneet laitostoimittaja RAOS Projectille muutoksia, joiden avulla laitoksen käytettävyyteen voitaisiin vaikuttaa. Ennen kaikkea pyrimme muutoksilla parantamaan laitoksen huollettavuutta ja lyhentämään suunniteltujen huoltoseisokkien kestoa. Muutosehdotukset koskevat esimerkiksi osaa järjestelmistä ja hankittavista laitteista, ja ne perustuvat jo maailmalla käytössä oleviin ja hyväksi todettuihin menetelmiin, tekniikoihin tai käytäntöihin.

Laitostoimittaja on toimittanut alustavan käytettävyyslaskennan perustuen reaktorilaitoksen suunnitteluaineistoon. Käymme kesän aikana läpi laitosdesigniin tehtyjä muutoksia. Hanhikiven voimalan suunnitteluvaiheen käyttökerroin analysoidaan vuoden loppuun mennessä, minkä jälkeen saamme ensimmäisen virallisen käyttökertoimen laitokselle.

Laitossuunnittelu etenee kovaa vauhtia, ja mitä pidemmällä suunnittelussa olemme, sitä haastavampaa on implementoida mahdollisia käytettävyyden kannalta merkittäviä muutoksia. Vuoden 2020 aikana tulemme varmistamaan, että ydinvoimalaitoksen sijoitukseen liittyvässä suunnittelussa ei ole sellaisia käytettävyyttä estäviä tekijöitä, joita on jälkikäteen äärimmäisen vaikea tai jopa mahdoton korjata suunnittelumuutoksilla. Laitoksen sijoitussuunnittelusta siirrymme vähitellen aina pienempien kokonaisuuksien tarkasteluun ja lopulta laitekohtaiseen kunnossapidon optimointiin. Luonnollisesti myös muutosten vaikutukset käyttökertoimeen pienenevät sitä myötä, mitä pienempien kokonaisuuksien käsittelyyn siirrymme.

Olen luottavainen, että saavutamme käyttökerrointavoitteemme, vaikka heräsimme käytettävyyshaasteisiin valitettavan myöhään. Luottamusta lisää se, että myös laitostoimittaja on sitoutunut löytämään ratkaisut käytettävyyshaasteisiin. Käytettävyyden kehittämisen hyöty on näet molemminpuolinen – samalla kun me saavutamme omat käytettävyystavoitteemme, laitostoimittaja saa entistäkin paremman laitosdesignin.

Ville Määttä
Fennovoiman käytettävyysprojektin projektipäällikkö
 

Ville Määttä opiskelee ympäristötekniikan diplomi-insinööriksi Oulun yliopistossa. Ville asuu Kempeleessä ja työskentelee Fennovoiman käyttö- ja kunnossapitotiimissä projektipäällikkönä. Ville vastaa Hanhikivi 1 -laitoksen käytettävyysprojektista, jonka tavoitteena on varmistaa se, että tuleva voimalaitos täyttää sille asetetut käytettävyysvaatimukset. Ville työskentelee ja liikkuu joustavasti Kempeleen, Pyhäjoen ydinvoimalatyömaan ja Helsingin toimiston välillä. Vapaa-ajalla Ville pelaa golfia, käy salilla ja viettää aikaa perheen kanssa.

Ville Määttä, Käytettävyysporjektin projektipäällikkö

Fennolaiset

Fennolaiset

Ristikon ratkaisu

Fennosen lehden numeron 2/2020 lopussa julkaistiin ristikko. Täältä löydät ristikon ratkaisun.

Fennolaiset

Fennovoima lahjoittaa hyvää joulumieltä

Fennovoima osallistuu vuosittain erilaisiin hyväntekeväisyyskohteisiin. Lahjoitamme joulukorttirahamme nyt neljättä kertaa Hyvä Joulumieli -keräykseen.